IBN
Close
Tirşu Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Economia verde și sistemul educațional
Tirşu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2020. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfoza învățămîntului superior din Republica Moldova în condiții de pandemie
Tirşu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Previziunea nеvоilоr de spеcialiști cu studii supеriоarе еcоnоmicе (cazul Republicii Moldova)
Tirşu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(137) / 2020 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluții Microsoft Business Intelligence – tehnologii și instrumente moderne pentru managementul datelor
Tirşu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Development of professional competencies training model and forecasting the needs of the national economy in specialists with higher economic studies
Ganea Victoria , Tirşu Valentina
State University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(11) / 2019 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea modelului de formare a competențelor profesionale și prognozare a nevoilor economiei naționale în specialiști cu studii superioare economice
Tirşu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Inovațiilor al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2537-6411 / ISSNe 2537-642X
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente Microsoft de business intelligence – soluție pentru inteligența afacerii
Tirşu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul centrelor de inovare din Republica Moldova în dezvoltarea strategiei „economia digitală”  pentru ţările parteneriatului estic
Tirşu Valentina1 , Tutunaru Sergiu2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(122) / 2019 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Impactul dezvoltarii economiei digitale asupra instituţiilor de învăţământ superior
Tirşu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-892-5.
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul incubatoarelor inovaţionale în pregătirea tinerilor specialişti în domeniul IT
Tutunaru Sergiu1 , Tirşu Valentina2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-892-5.
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Potenţialul centrelor de inovare din Republica Moldova în dezvoltarea strategiei „Economia digitală” pentru ţările parteneriatul estic (PAE)
Tirşu Valentina12 , Tutunaru Sergiu2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 2 June, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Some aspects of on-line studying process in higher education institutions from Moldova.
Tirşu Valentina
State University of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(1) / 2015 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 3 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Zonele de excitaţie capacitivă stabilă a maşinilor asincrone tipice în regim de generare
Postoronca Sveatoslav , Bîrlădean Alexandru , Berzan Vladimir , Tirşu Valentina , Ermurachi Iurie
Institutul de Energetica al AŞM
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(11) / 2009 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Analiza fenomenului de multiple reflexii provocat de descărcările parţiale în circuitul înfăşurării statorului maşinii electrice rotative de înaltă tensiune
Tîrşu Mihai , Berzan Vladimir , Rimschi Valentin , Tirşu Valentina
Institutul de Energetica al AŞM
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-145-7.
Disponibil online 2 August, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14