IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale",
Chisinău, Moldova, 1-2 noiembrie 2019
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
Cautare
Volum, serie, parte, nr: R
Locul publicării: Chişinău
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 48
ISBN: 978-9975-142-57-1
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1 P 32
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2022 R 54
  2020  89
  2019 R 99
  2018  92
Disponibil în IBN: 3 aprilie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (326)Ştiinţe fizico-matematice (9)Pedagogie (8)Medicină (1)Sociologie (4)Geologie şi Mineralogie (1)Administrare publică (3)