IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-16(16) pentru cuvîntul-cheie "mediul educaţional"
Mediul educațional – factor de formare a prescolarului ca subiect valorizator
Silistraru Nicolae, Bostan Galina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-164. Vizualizări-2085
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul conflictului educaţional
Ţurcan-Donţu Arina
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(19) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-149. Vizualizări-1308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea sănătății psihofizice la preșcolari în viziunea cadrelor didactice
Sandu Mihaela
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
2023. Chișinău. ISBN 978-9975-46-849-7.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea psihologică la adolescenți
Dorofeev Zinaida
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reziliența psihologică – calitate indispensabilă a unui manager contemporan
Briceag Silvia
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Building power skills into or out of the classroom
Burea Svetlana
Tiraspol State University
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-413-1 (PDF).
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația și conflictele şcolare – factori determinanți ai existenței
Ilie Atena Luminița, Florea Dochita
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.19, Partea 1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația prin valori în mediul educațional al grădiniței
Haheu-Munteanu Eufrosinia, Hîrțan Ana
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul educațional și starea de bine a copilului - oportunități de dezvoltare a acestuia
Calițchii Elena
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-126. Vizualizări-829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea unui mediu de învățare favorabil dezvoltării cognitive a preșcolarilor
Brîndușa Iftimia
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra utilității cursului „conflictologie” din perspectiva asigurării drepturilor copilului
Ţărnă Ecaterina
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe de valorificare a constructivismului în cadrul educației preșcolare
Pavlenko Lilia
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele psihologice ale stresului asupra performanței școlare
Cojocaru Ecaterina
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 24 July, 2020. Descarcări-284. Vizualizări-1391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea și conștientizarea culturii economice la adolescenți în cadrul mediului educațional
Bălan Mariana, Enachi Olga
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оссобенности личностно-профессионального становления выпускников современного вуза
Sirotenco Galina
Академия публичного управления
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezolvarea situațiilor conflictuale în mediul educațional
Rusnac Valentina
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-225. Vizualizări-1403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16