IBN
Close
Haheu-Munteanu Eufrosinia
Cuvinte-cheie (99): parental education (3), social skills (3), game (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 25.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 12

Aspecte metodologice privind dezvoltarea competenţelor sociale la preşcolari
Bruja Carmen - Vasilica12, Haheu-Munteanu Eufrosinia2
1 Şcoala Gimnazială Frumoasa, jud. Bacău,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 2 January, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psihopedagogice privind teoria inteligențelor multiple și instruirea personalizată a copiilor
Burcă Ana12, Haheu-Munteanu Eufrosinia2
1 Școala Gimnazială nr. 1, Turluianu,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 2 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Catedra pedagogie preșcolară, educație fizică și dans: portret în timp și profil de viitor
Gînju Stela, Haheu-Munteanu Eufrosinia, Cojocari Lidia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea socio-emoţională a preșcolarilor prin activitățile opționale din grădiniță
Haheu-Munteanu Eufrosinia1, Bruja Carmen - Vasilica12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Şcoala Gimnazială Frumoasa, jud. Bacău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia socio-emoţională – parte integrantă a procesului educaţional din grădiniţă
Haheu-Munteanu Eufrosinia1, Bruja Carmen - Vasilica2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Şcoala Gimnazială Frumoasa, jud. Bacău
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-94. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influențe sociale și familiale în dezvoltarea copilului
Toia Maria12, Haheu-Munteanu Eufrosinia1
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Instituţia de educație timpurie nr. 59, mun. Chișinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocul la vârsta preșcolară. Direcții și orientări explicative
Haheu-Munteanu Eufrosinia1, Gînju Stela1, Hîrțan Ana12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Colegiul Tehnologic "Spiru Haret", Piatra Neamț
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodici asistențiale de lucru cu părinții în formarea rezilienței la abuz
Haheu-Munteanu Eufrosinia, Toia Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de optimizare a dezvoltării personalității copilului preșcolar prin intermediul activităților integrate din grădiniță
Haheu-Munteanu Eufrosinia1, Enache Oana Iuliana12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Inspectoratul Şcolar Județean. Galați
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul educatoarei în dezvoltarea capacităților creatoare ale copilului preșcolar
Enache Oana Iuliana12, Haheu-Munteanu Eufrosinia2
1 Inspectoratul Şcolar Județean. Galați,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stilurile de învățare și inteligențele multiple
Haheu-Munteanu Eufrosinia1, Burcă Ana12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Școala Gimnazială nr. 1, Turluianu
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe formative ale jocului în dezvoltarea personalității copilului preșcolar
Hîrțan Ana12, Haheu-Munteanu Eufrosinia2
1 Colegiul Tehnologic "Spiru Haret", Piatra Neamț,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 2 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Condiții psihopedagogice de educație nonviolentă
Haheu-Munteanu Eufrosinia, Toia Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația morală la vârsta preșcolară
Haheu-Munteanu Eufrosinia1, Hîrțan Ana2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Colegiul Tehnologic "Spiru Haret", Piatra Neamț
Preocupări contemporane ale științelor socioumane
Ediția a X-a . 2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestionarea și depășirea adversităților abuzului la copii
Haheu-Munteanu Eufrosinia, Toia Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Preocupări contemporane ale științelor socioumane
Ediția a X-a . 2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 28 July, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managing and overcoming the adversities of child abuse
Haheu-Munteanu Eufrosinia, Toia Maria
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Formarea abilității de reziliență la părinți pentru depășirea situațiilor de abuz asupra copilului
Haheu-Munteanu Eufrosinia, Toia Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici internaționale de formare a părinților rezilienți la abuz asupra copiilor
Haheu-Munteanu Eufrosinia, Toia Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezilienţa – o cale de dezvoltare a competențelor parentale
Haheu-Munteanu Eufrosinia, Toia Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(38) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Factori de risc în dezvoltarea socio-emoţională a preşcolarilor
Haheu-Munteanu Eufrosinia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-69. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29