IBN
Close
Bălan Mariana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 7.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 7

2023 - 2

The impact of recent crises on international migration
Bălan Mariana , Uzlău Carmen
Hyperion University of Bucharest
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-06-2.
Disponibil online 28 November, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of recent crises on international migration
Bălan Mariana , Uzlău Carmen
Hyperion University of Bucharest
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul III. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-22-2.
Disponibil online 7 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Sustenabilitatea Republicii Moldova prin prisma economiei verzi
Bălan Mariana , Enachi Olga , Patraşcu Dorina
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea și conștientizarea culturii economice la adolescenți în cadrul mediului educațional
Bălan Mariana , Enachi Olga
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerabilities on the youth labour market at the level of development regions of Romania
Bălan Mariana
Institute of Economic Forecasting - National Institute of Economic Research "Costin C. Kiriţescu"
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.2. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3583-6-1..
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerabilities on the youth labour market at the level of Romania's development regions
Bălan Mariana
Institute of Economic Forecasting - National Institute of Economic Research "Costin C. Kiriţescu"
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 4 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Youth labour market vulnerabilities during the health crisis
Bălan Mariana
National Institute for Economic Research “Costin C. Kiritescu” (INCE), Romanian Academy
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.42. 2022. Iași, România. ISSN 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740.
Disponibil online 26 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Covid-19 and women migrant workers: impacts and implications
Bălan Mariana
Institute of Economic Forecasting - National Institute of Economic Research "Costin C. Kiriţescu"
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiMigrația și schimbări demografice: abordare interdisciplinară
Ediția 15. 2021. Chisinau. ISBN (pdf) 978-9975-3486-9-0 (PDF).
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea personalității adolescenților în mediul educațional prin prisma inteligenței emoționale
Bălan Mariana , Patraşcu Dorina , Enachi Olga
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucrătorii migranți transfrontalieri aí Europei și pandemia Covid-19
Bălan Mariana
Institutul de Prognoză Economică –Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea plăților online prin serviciile e-commerce ale băncilor din Republica Moldova
Bălan Mariana , Enachi Olga
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
Ediția 1. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-01-4.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Social and educational integration modalities for gifted children
Bălan Mariana , Uzlău Carmen
National Institute for Economic Research “Costin C. Kiritescu” (INCE), Romanian Academy
Creativitatea şi dezvoltarea personală : dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. 1. 2020. România, Iaşi. ISBN 978-606-685-717-8.
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social and educational integration modalities for gifted children
Bălan Mariana , Uzlău Carmen
National Institute for Economic Research “Costin C. Kiritescu” (INCE), Romanian Academy
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. I. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-717-8.
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul pandemiei COVID-19 asupra remitențelor. Provocări și tendințe recente
Bălan Mariana
Institutul de Prognoză Economică –Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerabilitatea migranţilor faţă de covid-19: provocări şi răspunsuri în România şi Republica Moldova
Bălan Mariana
Institutul de Prognoză Economică –Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-52. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Măsuri de protecție socială în vederea continuării carierei profesionale pentru persoanele care se confuntă cu fenomewnul „burnout”
Stănescu Simona Maria1 , Bălan Mariana2
1 Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română,
2 Institutul de Prognoză Economică –Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”
Realizarea de sine - adaptare și integrare socială
Volumul II. 2019. Chişinău. .
Disponibil online 7 October, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The “new educations” in the knowledge-based society
Bălan Mariana1 , Stanescu Maria2
1 Institute of Economic Forecasting - National Institute of Economic Research "Costin C. Kiriţescu",
2 Research Institute for Quality of Life, National Institute for Economic Research ”Costin C. Kiriţescu”, Romanian Academy
Realizarea de sine - adaptare și integrare socială
Volumul I. 2019. Chişinău. .
Disponibil online 7 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Analfabetismul functional si abandonul scolar - bariere in calea dezvoltarii durabile a zonei tranfrontaliere Romania-Republica Moldova
Bălan Mariana
Institutul de Prognoză Economică –Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-614-0.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-338. Vizualizări-1946
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social economy, driver in promoting entrepreneurship and maintaining quality of life by supporting social inclusion
Bălan Mariana1 , Stănescu Simona Maria2
1 Institutul de Prognoză Economică –Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”,
2 Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, Academia Română
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-1019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerabilities on the regional labour market in Romania
Bălan Mariana
Institutul de Prognoză Economică –Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-1279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Vulnerabilităţi pe piaţa muncii din România şi Republica Moldova
Bălan Mariana
Institutul de Prognoză Economică –Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-80. Vizualizări-962
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

2015 Summing-up of banking financial sector of the Republic of Moldova
Perciun Rodica1 , Popa Viorica1 , Bălan Mariana2
1 National Institute for Economic Research, ASM,
2 Romanian Academy of Science
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-986
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul dezechilibrelor de pe piata muncii asupra decalajelor regionale în România
Bălan Mariana
Academia Româna
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.28. 2016. Iași, România. ISBN 978-606-685-476-4.
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Analiza efectelor îmbătrânirii populaţiei asupra creşterii economice în România cu ajutorul modelelor nelineare
Bălan Mariana
Institutul de Prognoză Economică –Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”
Creşterea economică în condiţiile globalizării: Structura demografică şi calitatea potenţialului uman
Ediția 10. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-79. Vizualizări-952
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemele de avertizare timpurie şi stress-testele – tehnici complementare de estimare a stabilităţii financiare sistemice
Bălan Mariana1 , Perciun Iulia2 , Perciun Rodica2
1 Institutul de Prognoză Economică –Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-59. Vizualizări-1175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemele de rating şi indicele agregat de stabilitate financiară – tehnici de măsurare a stabilităţii financiare sistemice
Perciun Rodica1 , Bălan Mariana2 , Perciun Iulia1
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Institutul de Prognoză Economică –Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-68. Vizualizări-1057
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Metode de prevenire a riscurilor din activitatea economico-financiară a entităţilor economice
Bălan Mariana12 , Vasile Valentina3
1 Institutul de Prognoză Economică –Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”,
2 Universitatea Athenaeum, Bucureşti,
3 Institutul de Economie Natională al Academiei Române
Contabilitatea: provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor
2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-619-8..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Evoluţia generală a sistemului cooperaţiei de consum din România în perioada 2005-2009
Bălan Mariana1 , Bălan Gheorghe-Stelian2
1 Institutul de Prognoză Economică –Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”,
2 S.C. ALSTOM Transport S.A.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(1) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 28 of 28