IBN
Close
Pavlenko Lilia Gheorghe
Cuvinte-cheie (45): social insertion (3), students (3), Professional development (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Cercetarea manifestării competențelor sociale și emoționale la studenți
Pavlenko Lilia, Hajdeu Mihaela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Dezvoltarea competenţelor sociale la viitorii pedagogi – direcţie în formarea profesională
Pavlenko Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competentelor sociale la studenti – premisa de insertie profesionala de success
Pavlenko Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3276-0-2.
Disponibil online 5 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Influenţe ale factorului de gen asupra comportamentului în situaţii de conflict
Pavlenko Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervenţia psihologică în cazul problemelor de relaţionare şi comportament la vârstele şcolare
Pavlenko Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Persuasiunea – calitate a unui pedagog de success
Pavlenko Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea programelor de inoculare în formarea profesională a pedagogului modern
Pavlenko Lilia, Chirică Galina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Abordări epistemologice şi praxiologice ale asistenţei psihologice a învăţării pe tot parcursul vieţii
Bolboceanu Aglaida, Pavlenko Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Manifestarea spiritului de iniţiativă la preşcolari şi elevi
Pavlenko Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(48) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii ale specialiştilor din sfera medicală asupra învăţării pe tot parcursul vieţii.
Pavlenko Lilia
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Dinamica componentei comportamentale a competenţei sociale la vârstele: preşcolară, şcolară mică şi preadolescentă
Pavlenko Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 18 August, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Specificul comunicării la preadolescenţi în contextul lucrului în grup
Pavlenko Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Perspectiva psihosocială de asigurare a calităţii educaţiei în Republica Moldova
Bolboceanu Aglaida, Bucun Nicolae, Rusnac Virginia, Danii Anatolie, Antoci Diana, Cucer Angela, Olărescu Valentina, Jelescu Raisa, Furdui Emilia, Pavlenko Lilia, Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Incluzeunea copiilor cu CES în instituţiile din învăţămînt preuniversitar din Republica Moldova
Panuş Victor1, Cucer Angela1, Pavlenko Lilia1, Chicu Valeriu2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(46) / 2007 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14