| Instrument Bibliometric National
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Pavlenko Lilia Gheorghe - 8. Descărcări - 9. Vizualizări - 1144.

2017 - 2

Intervenţia psihologică în cazul problemelor de relaţionare şi comportament la vârstele şcolare
Pavlenko Lilia
1 Universitatea de Stat din Tiraspol
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1866
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţe ale factorului de gen asupra comportamentului în situaţii de conflict
Pavlenko Lilia
1 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Abordări epistemologice şi praxiologice ale asistenţei psihologice a învăţării pe tot parcursul vieţii
Bolboceanu Aglaida, Pavlenko Lilia
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Manifestarea spiritului de iniţiativă la preşcolari şi elevi
Pavlenko Lilia
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(48) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Dinamica componentei comportamentale a competenţei sociale la vârstele: preşcolară, şcolară mică şi preadolescentă
Pavlenko Lilia
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 18 August, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Specificul comunicării la preadolescenţi în contextul lucrului în grup
Pavlenko Lilia
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Perspectiva psihosocială de asigurare a calităţii educaţiei în Republica Moldova
Bolboceanu Aglaida, Bucun Nicolae, Rusnac Virginia, Danii Anatolie, Antoci Diana, Cucer Angela, Olărescu Valentina, Jelescu Raisa, Furdui Emilia, Pavlenko Lilia, Paladi Oxana
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Incluzeunea copiilor cu CES în instituţiile din învăţămînt preuniversitar din Republica Moldova
Panuş Victor, Cucer Angela, Pavlenko Lilia, Chicu Valeriu
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(46) / 2007 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8