IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Preocupări contemporane ale științelor socioumane" Materialele Conferinței Științifice Internaționale dedicate aniversării de 20 de ani de la fondarea Facultății Științe Sociale și ale Educației Ediția a X-a Chișinău, 5-6 decembrie, 2019 , 10
Chişinău, Moldova, 5-6 decembrie 2019
Cuvinte-cheie (802): values (4), family (4), education (4)
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 10
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Responsabili de ediție: Galben I.
Locul publicării: Chişinău, 2019
Editura: "Print-Caro" SRL
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 615
ISBN: 978-9975-3371-7-5
CZU: 082:378=135.1=111=161.1
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 23 iulie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (6)Economie (42)Pedagogie (235)Psihologie (636)Sociologie (631)Ştiinţe fizico-matematice (9)Filologie (62)Filosofie (5)Drept (26)Medicină (30)Arhitectura (2)Altele (3)Istorie (3)Studiul artelor, culturologie (18)Ştiinţe agricole (1)Administrare publică (7)Biologie (1)Ştiinţe politice (5)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)