IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă" Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională ,
Chişinău, Moldova, 31 ianuarie - 1 februarie 2020
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Responsabili de ediție: Coropceanu E., Şofron L.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 383
ISBN: 978-9975-76-299-1
CZU: 37.0(082)=1351.1=111=161.1 O-75
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2020  83CZU
Disponibil în IBN: 3 martie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (3)Filologie (13)Chimie (1)Pedagogie (82)Psihologie (16)Sociologie (1)