IBN
Închide
Şofron Larisa
Cuvinte-cheie (16): management competence. (1), management of educational activities (1), competențe manageriale. (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Dezvoltarea intelectuală a elevului: opinii, reflecţii
Şofron Larisa12, Curechi Valentina3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău,
3 Liceul Teoretic Orizont Fil. Ciocana
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Деятельность школьного менеджера по реализации идей конструктивного обучения
Шофрон Лариса
Тираспольский государственный университет
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Educația intelectuală a copiilor în familie
Şofron Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oрганизационный порядок как условие предупреждения конфликтов
Шофрон Лариса
Тираспольский государственный университет
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Педагогические условия формирования самоконтроля у учащихся младшего школьного возраста
Шофрон Лариса
Тираспольский государственный университет
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-232-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управление учебной деятельностью учащихся в ходе педагогического процесса
Шофрон Лариса
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Evoluţia agresivităţii în funcţie de vârstă şi relaţiile copilului cu cei din jur
Şofron Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pазвитие перцептивных умений как условие полноценного общения учитель-ученик
Şofron Larisa
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Интуиция – важная составляющая педагогического общения
Шофрон Лариса
Тираспольский государственный университет
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de aniProbleme actuale ale ștințelor sociale și umanistice
Vol. 2 . 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-160-4.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9