IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(82) pentru cuvîntul-cheie "influence"
Legile leadership-ului ce stau la baza ştiinţei conducerii
Tofan Tatiana, Mihalache Eugenia
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-1185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii pentru dezvoltarea eficacității și eficienței administrației publice în Republica Moldova
Graur Oleg
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări actuale în domeniul formării profesionale a funcționarilor publici cu statut special și a carabinierilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Ciumac Andrian12, Chioibaș Valeri23
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 18 / 2023 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 1 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfer from mother tongue to English: a barrier or a facilitator to competence development?
Petriciuc Lilia
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-1049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propaganda politică în regimurile totalitare
Olteanu Viorica
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. ISBN 978-9975-88-102-9.
Disponibil online 17 April, 2023. Descarcări-22. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Агрохимическая оценка воздействия различных систем удобрения на динамику педогеобионтов
Vition Pantelei
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Фундаментальные и прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ и ЕС
Vol.1. 2016. Большие Вяземы. ISBN 978-5-98467-015-9.
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Spécificité fonctionnelle des emprunts dans les textes journalistique
Bahneanu Vitalina, Calistru Daniela
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimental Study of the Footwear Influence on The Human's
Arsene Igor1, Gheorghiu Aurelian2
1 State University of Physical Education and Sport,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati
Book of Abstracts
Ediția 5. 2021. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 16 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimation of the influence on the behavior of complex emotional experience of patients with rheumatic diseases
Mogildea Cristina1, Calancea Veronica12, Groppa Liliana23, Chişlari Lia32, Melniciuc Alexandru23, Ganea Nadejda32, Bujor Oxana32
1 Free International University of Moldova,
2 Timofei Moșneaga Republican Clinical Hospital,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Archives of the Balkan Medical Union Supliment
Nr. S3(48) / 2013 / ISSN 0041-6940
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of ramipril and eprosartan on artery elasticity indices in hypertensive diastolic dysfunction of left ventricle during 12-month following
Sapojnic Nadejda, Ciobanu Nicolae, Carauş Alexandru
Institute of Cardiology
Archives of the Balkan Medical Union Supliment
Nr. S3(48) / 2013 / ISSN 0041-6940
Disponibil online 1 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slang as a linguistic phenomenon
Angheli Alina
Comrat State University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici de manipulare folosite în domeniul bancar şi în vânzări
Hânză Laura
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-46. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proza lui Constantin Negruzzi: relația cu modelele
Abramciuc Maria
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discursul politic – formă de influență și putere
Noroc Larisa
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-24. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice privind determinarea şi clasificarea factorilor cu impact asupra procesului de gestiune a riscurilor bancare
Bejenari Leonid
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii care influenţează eficienţa administraţiei publice în Republica Moldova
Graur Oleg
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldova
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-134-20-0.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notiunea de liderism prin prisma influentei exercitate asupra grupului
Stratan Stela
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-54. Vizualizări-1334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние гаджетов на развитие речи в дошкольном возрасте
Iordatii Iulia
Международный Независимый Университет Молдовы
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il potere delle parole – le parole del potere nella Francia del terzo millennio
Piraro Sergio
Università di Messina
Probleme de lingvistică romano-germanică şi comunicare interculturală
Ediţia 3. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-62-678-1. – ISBN; 978-9975-62-679-8 (PDF).
Disponibil online 7 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dilema identității culturale în era globalizării: factori de risc asupra securității culturale
Bevziuc Victoria, Bîlba Sergiu
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
9. 2022. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 10 August, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 82