IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Preocupări contemporane ale științelor socioumane", 7
Chişinău, Moldova, 8-9 decembrie 2016
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences in the context of mentality's transformation
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 7
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Responsabili de ediție: Ştefîrţa A.
Locul publicării: Chişinău, 2017
Editura: "Print-Caro" SRL
Anul publicării: 2016
Numărul de pagini: 423
ISBN: 978-9975-108-27-0
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1 P 91
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 2 martie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (9)Filologie (62)Economie (41)Filosofie (5)Drept (26)Pedagogie (230)Medicină (30)Arhitectura (2)Psihologie (568)Sociologie (563)Altele (3)Tehnică (5)Istorie (3)Studiul artelor, culturologie (18)Ştiinţe agricole (1)Administrare publică (7)Biologie (1)Ştiinţe politice (5)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)