IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Preocupări contemporane ale științelor socioumane", Ediția a VII-a
Chişinău, Moldova, 8-9 decembrie 2016
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 7
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Responsabili de ediție: Ştefîrţa A.
Locul publicării: Chişinău, 2017
Editura: "Print-Caro" SRL
Anul publicării: 2016
Numărul de pagini: 423
ISBN: 978-9975-108-27-0
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1 P 91
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 2 martie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (28)Economie (21)Pedagogie (160)Psihologie (446)Sociologie (430)Ştiinţe fizico-matematice (6)Medicină (18)Tehnică (3)Biologie (1)Istorie (2)Filosofie (2)Drept (14)Studiul artelor, culturologie (9)Administrare publică (6)Ştiinţe politice (4)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Altele (2)