IBN
Close
Petriciuc Lilia
Cuvinte-cheie (100): competenţă de comunicare (4), authentic materials (3), benefits (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Developing language and cultural awareness through literature in EFL
Petriciuc Lilia, Grecu Jana
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidental vocabulary acquisition through extensive reading: a review
Petriciuc Lilia, Grădinari Galina
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Aspecte ale formării competenței pragmatice la limba engleză în cadrul formal
Petriciuc Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autentic versus non-autentic în predarea – învățarea englezei ca limbă străină
Petriciuc Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrastive-comparative study on students’ perceptions of using literary texts as authentic language learning resources
Petriciuc Lilia
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Revista de Pedagogie
Nr. 1 / 2019 / ISSN 0034-8678 / ISSNe 2559-639X
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective metodologice ale abordării comunicative în didactica limbilor străine
Grădinari Galina1, Petriciuc Lilia2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de dezvoltare a gândirii critice prin intermediul textului literar la lecțiile de limba engleză
Petriciuc Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 1(61) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 April, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textul literar în calitate de material autentic pentru orele de limbă engleză
Petriciuc Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

The literary text as a valuable resource in the language classroom
Petriciuc Lilia
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Implicaţii teoretico-practice ale competenţei de comunicare într-o limbă străină
Petriciuc Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Pedagogie
Nr. 1 / 2017 / ISSN 0034-8678 / ISSNe 2559-639X
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări în dezvoltarea competenței sociolingvistice la limba engleză la studenții din Moldova
Petriciuc Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-336-2.
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Abordări teoretice ale competenţei de comunicare din perspectivă didactică
Petriciuc Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Transfer from mother tongue to English: a barrier or a facilitator to competence development?
Petriciuc Lilia
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13