IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 3)25
  2020  (3 din 3)32
  2019  (3 din 3)40
  2018  (3 din 3)43
  2017  (3 din 3)33
  2016  (3 din 3)40
  2015  (3 din 3)51
  2014  (3 din 3)57
  2013  (3 din 3)64
  2012  (3 din 3)61
  2011  (3 din 3)46
  2010  (3 din 3)45
  2009  (2 din 3)44
  2008  (3 din 3)61
  2007  (2 din 3)40
  2006  (1 din 3)23
imagine

pISSN: 1857-0119
eISSN: 2587-330X
Revistă de știinţe socioumane
Categoria:
  • C (2020.02.28-2022.02.28)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • C (2013.06.27-2016.12.14)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică. Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii. Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole705540030779238014
Volume43382761609
Total7485783069401

Vizualizări   692Descărcări   95

Conţinutul numărului de revistă

Компетентность как показатель профессионального мастерства будущих педагогов (Педагогическое образование)

6-16

CZU: 37.091(477)

Сергийчук Е.

Подготовка будущих педагогов к профессиональной деятельности в процессе педагогической практики

17-25

CZU: 378.126

Багно Ю.

Анализ современных требований к профессионально-прикладной физической подготовке

25-35

CZU: 378.14:796.011.1(477)

Сембрат С.

Внедрение арт-терапии в образовательно-воспитательный процесс бщеобразовательной школы: историко-методический аспект

36-43

CZU: 373.013:7.01(477)

Подборский Ю.

Natura statică în calitate de reflecție a cotidianului uman

44-55

CZU: 378.14:75.047(091)

Ursachi Rodica

Nicolae Grigorescu – marele rapsod al plaiului românesc

56-61

CZU: 75(498)(092)

Ursachi Rodica

Managementul clusterului educațional

62-69

CZU: 37.07:005.6

Baciu Sergiu

Aspecte metodologice de dezvoltare a competențelor sociale la lecțiile de Dezvoltare personală în clasele primare

70-78

CZU: 373.3.091

Saranciuc-Gordea Liliana

Exponatele muzeistice ca surse istorice la orele de istorie în ciclul gimnazial

79-86

CZU: 373.3/.5:069.01

Lisnic Angela

Aspecte manageriale ale eticii la nivel instituțional

87-94

CZU: 37.07:174:005.73

Mihăilescu Natalia

Utilizarea tehnologiilor informaționale în dezvoltarea competențelor cadrelor didactice

95-101

CZU: 371.133:004

Ştefan Elena Gabriela

Aspecte ale formării competenței pragmatice la limba engleză în cadrul formal

101-108

CZU: 378.147.02:811.111'243

Petriciuc Lilia

Managementul școlii de arte „A. Stârcea” din mun. Chișinău: semnificații și aprecieri

108-112

CZU: 005:373.67:78

Mîndrescu Iulia

Eficientizarea stilului de conducere prin valorificarea sistemului metodologic-managerial al școlii

113-121

CZU: 37.07:005

Călin Iuliana

Conceptualizarea modelului de conducere a şcolii bazat pe competenţe

121-127

CZU: 37.07:005.32

Calapod Valeria

Pedagogical conditions of forming communicative competences in students by means of game situations

128-132

CZU: 378.147.02:811'243

Iskender Topcu