IBN
Close
Vition Pantelei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 4.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2023 - 1

Particularităţile agroecologice a dinamicii afidelor (Homoptera: Aphidae) la cultura de triticale
Vition Pantelei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Dinamica afidelor (Homoptera: Aphididae) la cultura de floarea soarelui
Vition Pantelei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faunistic conspectus of the family (coccinellidae, coleoptera) from the Republic of Moldova
Vition Pantelei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biology and sustainable development
Ediția 20. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legătura trofică a entomofagilor paraziţi (Hymenoptera: Aphidiidae) cu afidele (Homoptera: Aphididae) la floarea soarelui
Vition Pantelei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Afidofagii prădători la cultura de porumb
Vition Pantelei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биоэкологические особености некоторых видов из семейства (Coccinellidae, Coleoptera) по содержанию меланина
Витион П.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Cercetări agrobiologice a entomofagilor prădători naturali în combaterea biologică a afidelor la cultura de soia
Vition Pantelei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea ecologică a speciei incursive harmonia axyridis pallas (coccinellidae, coleoptera) pe teritoriul republicii moldova
Vition Pantelei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Агрозоомелиоративные мероприятия для биостимуляции педобионтов и улучшения плодородия почв
Витион П.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продукционно-биологическое значение педобионтов в биодеструкции различных органических остатков почв
Витион П.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Bоздействия антропогеных и засушливых климатических условий на педобионтов
Витион П.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa îngrăşămintelor minerale asupra organismelor nevertebrate edafice
Vition Pantelei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Entomofagii afidelor la cultura de porumb
Vition Pantelei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entomofagii dăunătorilor culturii de sorg
Vition Pantelei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Агровозделывание нектароносных растений для питания энтомофагов в плодоовощном севообороте
Витион П.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Families (Coccinellidae and Chrysopidae, insecta) in protection stripe and soya agroecosystem
Vition Pantelei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of heavy metals on invertebrate organisms from diverse types of ecosistems
Vition Pantelei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 8 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The biodiversity (Annelida, Oligochaeta) in different aquatic ecosystems of the Republic of Moldova
Vition Pantelei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trophic link of some entomophages with spontaneons plants and the soya grop (young plants growth)
Vition Pantelei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Reciclarea deşeurilor organice şi biocultivarea biotei edafice
Vition Pantelei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 16 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-37. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reciclarea deşeurilor organice şi biocultivarea biotei edafice
Vition Pantelei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
Disponibil online 7 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Агрохимическая оценка воздействия различных систем удобрения на динамику педогеобионтов
Витион П.
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Фундаментальные и прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ и ЕС
Vol.1. 2016. Большие Вяземы. ISBN 978-5-98467-015-9.
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Importanţa fitocenologică a plantelor nectarifere şi eteroaromatice în dinamica entomofagilor
Vition Pantelei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 29 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role of nectariferous plants in entomophages dinamics
Vition Pantelei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Revista Botanică
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 13 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка педобионтов и энтомофагов как биоиндикатор к пестицидам
Витион П.
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 13 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 29 October, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-1212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Агробиоэкологическое значение нектароароматических растений для питания энтомофагов в агроценозах
Витион П.
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 12 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 20 February, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биоэкология (Coccinellidae) (Coleoptera) в экосистемах Республики Молдова
Витион П.
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 10 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Structure of Oligochaeta from aquatic ecosystems
Vition Pantelei
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul ecologo- taxonomic al (Coccinellidae, Coleoptera) din ecosistemele agricole şi naturale a Republicii Moldova
Vition Pantelei
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 22 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Aspecte agroecologice ale organismelor edafice în ecosistemele agricole
Vition Pantelei
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Biodinamica populaţiilor de Lumbricidae în agrocenoza de livadă
Vition Pantelei
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura unor comunităţi de carabidae (Coleoptera) şi lumbricidae (Oligochaeta) din cenozele pomicole
Vition Pantelei
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 20 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 32 of 32