IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
RORGoogleScholarORCIDORCIDWikipediaWikiDataEU Research participant ID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Cuvinte-cheie (16161): education (183), communication (111), educaţie (105)

Reviste/manifestări ştiinţifice3103
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice65/1251431/1471
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 6549
3755 publicatii cu CZU (57.3%)
744 publicatii cu DOI (11.4%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 617 ORCID (42.1%),
107 Google Scholar ID (7.3%),
61 Scopus Author ID (4.2%)
Brevete Tabel(19)
H-index autori
Proiecte Tabel(37)
Monografii Tabel(7)
Contribuții în monografii Tabel(6)
Lista publicaţiilor - 6553. Descărcări - 130815. Vizualizări - 3644482.
Articole în reviste din RM - 2391. Publicaţii la conferinţe din RM - 3977. Publicaţii peste hotare - 181.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 3
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 1
 • 2.2.Contribuții în monografii - 5
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 22
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 5
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 555
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 974
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 579
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 250
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 9
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 24
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 64
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 695
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3282
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 4
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 89
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.8.Culegerea de probleme, testele, spețele, caietele de lucrări, de exerciții sau teste - 1

2023 - 314

Învățământ special, învățământ incluziv: evoluții, transformări și perspective pentru Republica Moldova
Maximciuc Victoria , Vasian Tatiana
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023. Chişinău. CEP UPSC. 61-67.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea cu ajutorul calculatorului și a elementelor multimedia. Necesitate, specific și avantaje
Carabet Natalia
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. CEP USM. 207-213.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea extinsă și extracurriculară: instrumentul european pentru școli
Posţan Liliana
Educația și învățământul extrașcolar în Republica Moldova: statu quo și perspective
2023. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 110-117.
Disponibil online 14 July, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...şi s-au înfrăţit fierul cu bronzul (scurtă poveste a două piese descoperite la Ivancea-sub Pădure)
Meyer Michael , Munteanu Octavian , Iarmulschi Vasile
Artefacte, tehnologii şi materii prime în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului”, colocviu de vară
2023. Chişinău. Tipografia „Bons Ofices”. 23-23.
Disponibil online 14 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A învăța să gândești istoric: o perspectivă axiologică a educației
Vacarciuc Daniela
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. Universitatea de Stat din Comrat. 207-211.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Profile of the Teacher Working with Students at Risk
Kakoon Katy
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(138-139) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abilitățile emoționale ale copilului de vârstă mică cu cerințe educaționale speciale
Ciobanu Adriana , Ursu Miluța
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023. Chişinău. CEP UPSC. 74-79.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea critică a libertății de exprimare a profesorilor în clasă
Donoagă Diana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(137) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări tehnice și artistico-plastice în creația arhitectului Alexandru Bernardazzi
Ursachi Rodica
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea de mentorat în educația timpurie-provocări și soluții
Cazacu Lucia
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea II. 2023. Cahul. Tipografia „CentroGrafic” SRL. 125-128.
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adolescenții și factorii de stres
Losîi Elena
Ştiință și educație: noi abordări și perspective
Ediția 25. 2023. Chişinău. (CEP UPSC. 52-56.
Disponibil online 10 August, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adolescentul cu dizabilități fizice între bariere și oportunități de adaptare psihosocială
Cojocaru Viorica
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023. Chişinău. CEP UPSC. 152-156.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adsorption of Brilliant Green Dye onto a Mercerized Biosorbent: Kinetic, Thermodynamic, and Molecular Docking Studies
Enache Andra Cristina , Cojocaru Corneliu , Samoila Petrisor Mugurel , Ciornea Victor , Apolzan Roxana , Predeanu Georgeta , Harabagiu Valeria
Molecules (Basel, Switzerland)
Vol. 28, / 2023 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An approach to Augmented Reality Classification and an example of its usage for application development with VAK learning styles Markers
Titchiev Inga , Caftanatov Olesea , Iamandi Veronica , Talambuta Dan , Caganovschi Daniela
Computer Science Journal of Moldova
Vol. 31, Nr. 2(92) / 2023 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 9 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiză comparată a studierii disciplinei dezvoltare personală în Romănia și Republica Moldova
Neacșu Elena-Lucreția
Vector European
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza suprafeței hirshfeld. investigarea interacțiunilor intermoleculare în cristalul compusului ionic de 2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazină și acid malonic
Craciun Nicoleta , Melnic Elena , Chişca Diana
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 102-105.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anxietatea la adolescenți în context pandemic
Racu Iulia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. Universitatea de Stat din Comrat. 560-564.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-19. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anxiety in adolescence: ways of manifestation and management
Racu Iulia
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 33 / 2023 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anxiety in children and adolescents
Racu Iulia , Racu Igor
Univers Pedagogic
Nr. 1(77) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apariția, dezvoltarea și înțelegerea emoțiilor la vârsta preșcolară
Olărescu Valentina
Ştiință și educație: noi abordări și perspective
Ediția 25. 2023. Chişinău. (CEP UPSC. 162-166.
Disponibil online 11 August, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 6553