IBN
Close
Bîtca Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 10
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2022 - 2

Considerații cu privire la garanțiile personale autonome
Ciobanu Mircea , Bîtca Ion
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 15 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele garanției personale autonome
Bîtca Ion , Andon Ala
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 15 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Cesibilitatea dreptului de uzufruct
Bîtca Ion
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea - parte componentă a procesului educațional, considerații teoretico-practice
Bîtcă Ana1 , Bîtca Ion2
1 Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”, Chişinău,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimului juridic a unor moduri specifice de dobândire a dreptului de proprietate
Bîtca Ion1 , Andon Ala1 , Ciobanu Mircea2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Necunoscută, Moldova
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration4th International Conference
Ediția 4, Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Inalienabilitatea convențională în materie civilă
Bîtca Ion
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Independența justiției
Bîtca Ion
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău)
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocupațiunea – mod de dobândire a dreptului de proprietate
Bîtca Ion , Bancilă Daniel
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzucapiunea extratabulară potrivit dispozițiilor codului civil
Bîtca Ion
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 25 July, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzucapiunea tabulară potrivit dispozițiilor codului civil
Bîtca Ion
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Regimul juridic a cazurilor de stingere a dreptului de uzufruct
Bîtca Ion
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Aspecte cu privire la obligaţia de a contracta
Bîtca Ion , Gonciaruc Olga
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 2 June, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conditions of refusal to negotiate stage pre contractual
Bîtca Ion , Bevziuc Irina
University of European Studies of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. V(1) / 2016 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-875
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind revocarea ofertei cu termen expres de opțiune
Bîtca Ion , Doga Anatolie
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(194) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea civilă în cazul neîndeplinirii obligației de a contracta
Bîtca Ion , Bujor Veronica
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 2 June, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temeiul juridic al răspunderii ofertantului în cazul revocării abuzive a ofertei de a contracta
Bîtca Ion , Doga Anatolie
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(193) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 December, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Condițiile refuzului de a negocia
Bîtca Ion1 , Curarari V.2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 February, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Unele consideraţii cu privire la excepţia de la prezumţia proprietăţii în cazul posesiei bunurilor furate, pierdute sau ieşite din posesie fără voia posesorului, a banilor şi a titlurilor de valoare la purtător
Bîtca Ion1 , Curarari V.2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova
Vector European
Nr. Suplim / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 15 February, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Inopopozabilitatea faţă de terţi a situaţiei juridice reale în cazul simulaţiei
Bîtca Ion1 , Curarari V.2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. I-a / 2012 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Consideraţii cu privire la forţa obligatorie a ofertei
Bîtca Ion
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(107) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24