IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2012
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-26 15:55
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  iVII / 2023  (1 din 1)25    
 2023  (1 din 1)25    
, iVII25
 2020  (1 din 1)22    
Nr. VI22CZU
 2016  (1 din 1)13    
Nr. V(1)13CZU
 2014  (2 din 1)33    
Nr. IV(2)17CZU
Nr. III(1)16CZU
 2013  (1 din 1)18    
Nr. II18
 2012  (1 din 1)17    
Nr. I-a17

Analele USEM constituie o publicaţie ştiinţifică anuală elaborată în baza rezultatelor cercetărilor ştiinţifice ale corpului ştiinţifico-didactic ale USEM din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice.

 


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole1281556304247684
Volume79760264
Total1351653904511

Vizualizări   1139Descărcări   91

Conţinutul numărului de revistă

Uzucapiunea extratabulară potrivit dispozițiilor codului civil 5-8

CZU: 347.232.4

Bîtca Ion
Uzucapiunea tabulară potrivit dispozițiilor codului civil 9-15

CZU: 347.232.4

Bîtca Ion
Aspecte generale cu privire la democrație ca formă a regimului politic 15-20

CZU: 342.1/.5

Cerba Valeriu , Pascalu Ina
Conceptul de insurgenţă 20-26

CZU: 341.3

Frunze Ion
Înregistrările audio-video în procesul civil (domeniu, competență, procedură) 26-30

CZU: 347.94

Prisac Alexandru
Asigurarea supremației constituției. 25 de ani de la fondarea curții constituționale a Republicii Moldova 30-45

CZU: 342.565.2(478)

Puşcaş Victor
Potențialul de muncă și ocuparea populației rurale în Republica Moldova 46-53

CZU: 331.522.2/.4(478-22)

Catan Petru
Операционная прибыль - ключевой показатель эффективности деятельности предприятий 53-59

CZU: 338.31:658:633

Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила , Дудогло Татьяна
Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в Республике Молдова: етодические особенности анализа 59-68

CZU: 338.439:664.6(478)

Пармакли Дмитрий , Тодорич Татьяна , Дудогло Татьяна
Unele considerațiuni privind avantajele și dezavantajele orientării Republicii Moldova spre spațiul euroasiatic 69-73

CZU: 327(478)

Пырцак Григорий
Riscurile și oportunitățile geopolitice ale securității naționale a Republicii Moldova în contextul necesității intensificării relațiilor de cooperare cu organizația tratatului Atlanticului de Nord 73-84

CZU: 327(478)

Ungureanu Veaceslav
Reactualizarea clivajelor sociopolitice în Republica Moldova: retrospective, realități și provocări 84-94

CZU: 323(478)

Варзарь Пантелимон
Теоретические аспекты политического риска 94-100

CZU: [32.01+323](478)

Алымова Татьяна
Технологии ведения международных переговоров 100-108

CZU: 327:005.574

Стан Валентина , Țurcanu Alina , Арнаут Еужен
Utilizarea greșită a prepozițiilor în mass—media 109-112

CZU: 811.135.1'36:070

Colţun Gheorghe
Folosirea neologismelor – element esențial al dezvoltării limbajului jurnalistic 113-116

CZU: 811.135.1'373.43:070

Colţun Gheorghe
Paradigma mass-media din Republica Moldova: între Est și Vest 117-122

CZU: 316.653+32.019.51:070

Enachi Valentina
Reflecții despre imagini feminine în contextul cultural și mediatic 123-129

CZU: [316.346.2-055.2:[070:008](091)+396

Enachi Valentina
Umanismul și transumanismul.modalități de abordare în mass-media 129-136

CZU: 070:316.77

Enachi Valentina
Dimensiunea pragmatică a politicii discursive în alegerile prezidențiale din România, noiembrie 2019 136-148

CZU: [32.019.51:070+324](498)

Peru-Balan Aurelia
Rolul psihologiei sănătății în promovarea stilului sănătos de viață în rîndurile tineretului 149-154

CZU: 159.923.2:613.96

Ostrovari Petru
Lexicographical source entries 153-158

CZU: 81'373.6+81'374.4

Corcodel Svetlana