IBN
Close
Andon Ala
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2022 - 2

Efectele garanției personale autonome
Bîtca Ion , Andon Ala
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 15 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme de protecție a drepturilor omului, aspecte psihologice
Kalcev Veronica , Andon Ala
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Human resources management
Lavallee Sylvie1 , Andon Ala2
1 University of Quebec at Montreal,
2 University of European Studies of Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimului juridic a unor moduri specifice de dobândire a dreptului de proprietate
Bîtca Ion1 , Andon Ala1 , Ciobanu Mircea2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Necunoscută, Moldova
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration4th International Conference
Ediția 4, Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Imunităţile parlamentare în Republica Moldova şi în lume
Andon Ala
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Editia 3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 12 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Fundamentarea teoretică (juridică) a imunităţilor, privilegiilor şi a facilităţilor diplomatice
Andon Ala , Gamurari Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6