IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective" Simpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională,
Chişinău, Moldova, 24-25 octombrie 2013
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective Simpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția III-a
Responsabili de ediție: Botnari V., Duca M., Cotenco E., Andronic L.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Anul publicării: 2013
Numărul de pagini: 184
CZU: 577.21+631.147(063)(082)=135.1=161.1=111
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 18 martie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (7)Ştiinţe agricole (237)Chimie (32)Biologie (646)Tehnică (5)Administrare publică (1)Economie (1)Medicină (1)