IBN
Închide

56Publicaţii

348Descărcări

38366Vizualizări

Cotenco Eugenia
Cuvinte-cheie (75): Tomatoes (9), Quality (6), variety (4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 30. Publicaţii peste hotare - 7.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 27
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5

2023 - 2

Evaluarea potenţialului patogenic în combinațiile hibride F1 de tomate
Sîromeatnicov Iulia , Cotenco Eugenia , Paladi Dana
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linii și combinații hibride de persectivă pentru obținerea soiurilor de tomate cu rezistență sporită la agenții patogeni
Sîromeatnicov Iulia , Cotenco Eugenia , Paladi Dana
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Biomorphological and quantitative characteristics of tomato SC0 somaclones
Paladi Dana , Cotenco Eugenia , Siromyatnikov Iu.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moștenirea caracterelor cantitative în populațiile hibride F1 de tomate Solanum lycoprsicum L.
Sîromeatnicov Iulia , Cotenco Eugenia , Paladi Dana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O viață dedicată studierii fotosintezei. Academicianul Gheorghe ȘIȘCANU la 90 de ani
Andronic Larisa , Cotenco Eugenia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 September, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quantitative trait assessment in tomato F2 hybrid combinations obtained in vitro (Solanum lycopersicon l.)
Siromyatnikov Iu. , Cotenco Eugenia , Paladi Dana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Cercetări în genetica și fiziologia vegetală: retrospectivă și realizări actuale ale IGFPP
Andronic Larisa , Smerea Svetlana , Cotenco Eugenia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultural media for initiating the processes of calusogenesis and morphogenesis in tomatoes
Cotenco Eugenia , Siromyatnikov Iu. , Paladi Dana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genetic basis of tomatoes lines Solanum lycopersicum L. obtained in culture in vitro
Siromyatnikov Iu. , Cotenco Eugenia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Results of biochemical quality in performing variety of tomatoes obtained in vitro
Siromyatnikov Iu. , Cotenco Eugenia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Influența culturii in vitro asupra indicilor citogenetici la triticale
Ciobanu Renata , Sîromeatnicov Iulia , Cotenco Eugenia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New tomato varieties Solanum Lycopersicum L. S. Iulihirsutian
Siromyatnikov Iu. , Jacotă Anatol , Botnari V. , Cotenco Eugenia , Ciobanu Renata , Chirilov Eleonora
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гисто-анатомический анализ в оценке новых генотипов томата, полученных in vitro
Calalb Tatiana , Сыромятникова Юля , Котенко Евгения
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-914
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Получение межвидовых линий томатов в культуре зародышего каллуса in vitro
Сыромятникова Юля , Котенко Евгения , Lâsii Dana
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Influența radiaţiei gama și culturii in vitro asupra proceselor morfogenetice la tomate Solanum lycopersicon
Sîromeatnicov Iulia , Cotenco Eugenia , Autor Nou , Ștefaneț Petru
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morphological particularities in the new Solanum Lycopersicum L. tomatoes obtained in vitro
Siromyatnikov Iu. , Cotenco Eugenia
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a V-a. 2019. Kiev. .
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variability and equality of biochemical qualitative characteristics in new tomato varieties obtained in vitro
Siromyatnikov Iu. , Cotenco Eugenia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a V-a. 2019. Kiev. .
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка исходных родительских форм томата и гибридных комбинаций в первом, во втором и третьем поколении для одноразовой уборки
Цэпордей Алла , Ботнарь Василий , Сыромятникова Юля , Котенко Евгения
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Analiza complexă la soiurile de tomate obținute in Vitro Solanum Lycopersicum L
Sîromeatnicov Iulia , Cotenco Eugenia , Botnari Vasile
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bases for genetic improvement of grain legumes and cereals
Botnari V. , Andronic Larisa , Cotenco Eugenia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Congresul științific internațional „Culturi oleaginoase și proteice”
Clapco Steliana1 , Cotenco Eugenia2
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 August, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile morfologice la iniile performante de tomate Solanum Lycopersicum L. Obţinute in vitro
Sîromeatnicov Iulia , Cotenco Eugenia , Botnari Vasile
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea şi ereditatea caracterelor biochimice la soiurile de tomate Solanum Lycopersicum L. Obţinute in vitro
Sîromeatnicov Iulia , Cotenco Eugenia , Botnari Vasile
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Intensitatea fotosintezei şi transpiraţiei la diverse linii de tomate obţinute in vitro
Sîromeatnicov Iulia , Cotenco Eugenia , Scurtu Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soiri performante de tomate obţinute prin cultura in vitro
Sîromeatnicov Iulia , Botnari Vasile , Cotenco Eugenia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Inducerea variabilităţii genetice la tomate Solanum Lycopersicon L.
Sîromeatnicov Iulia , Cotenco Eugenia , Ciobanu Renata , Rusnac Ruxanda
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea tehnologiilor de cultivare a viţei-de-vie folosind substante bioactive de origine vegetală, în condiţii de eficienţă economică şi protecţia mediului înconjurător
Iurea Dorina1 , Cotenco Eugenia2 , Chirilov Eleonora2 , Mustea Mihai3
1 Institutul de Cercetări Biologice, Iaşi,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
3 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pagini din istoricul Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Botnari Vasile , Andronic Larisa , Cotenco Eugenia , Balaur Nicolae , Todiraş Vladimir
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-1083
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Caracteristica soiurilor de tomate după caracterele economic valoroase
Sîromeatnicov Iulia1 , Cotenco Eugenia1 , Ciobanu Renata1 , Iurea Dorina2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characteristics of tomato varieties after valuable economic features
Siromyatnikov Iu. , Cotenco Eugenia , Calalb Tatiana , Ciobanu Renata
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 July, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-1068
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuantificarea unor efecte ale ultravioletelor la Phaseolus vulgaris l. în vederea identificării de genotipuri cu diferite capacități de utilizare a radiațiilor solare
Băra Csilla-Iuliana1 , Iurea Dorina2 , Cotenco Eugenia3 , Vochiţa Gabriela2
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Institutul de Cercetări Biologice, Iaşi,
3 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea actiunii derivatilor polianionici glicozid-furostanolici asupra diviziunii mitotice si a cromosomilor la specii vegetale test
Cimpeanu Mirela1 , Cimpeanu Cristian1 , Băra Csilla-Iuliana1 , Cotenco Eugenia2 , Iurea Dorina3
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
3 Institutul de Cercetări Biologice, Iaşi
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-998
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O viaţă consacrată culturilor de sorg. Doctorul in ştiinţe agricole Gheorghe Moraru la 80 de ani
Furdui Teodor1 , Găină Boris1 , Botnari Vasile2 , Rotari Alexandru1 , Voloşciuc Leonid1 , Cotenco Eugenia1 , Dodon Adelina1
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 June, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-1444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezistenţa la îngheţ şi iernare a genotipurilor de grâu comun de toamnă
Mistreanu Oxana , Sîromeatnicov Iulia , Cotenco Eugenia , Ciobanu Renata , Rusnac Ruxanda
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 4 May, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Eficacitatea reglatorilor biologici naturali în ameliorarea genotipurilor valoroase de tomate
Sîromeatnicov Iulia , Cotenco Eugenia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea combinaţiilor hibride de tomate obţinute in vitro după indicii de productivitate şi calitate
Sîromeatnicov Iulia , Cotenco Eugenia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul științific în domeniul geneticii, fiziologiei și ameliorării plantelor
Botnari Vasile , Andronic Larisa , Cotenco Eugenia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 24 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 8

Controlul microscopic în evaluarea genotipurilor noi de tomate obţinute in vitro
Calalb Tatiana , Sîromeatnicov Iulia , Cotenco Eugenia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Destinul d-nei profesoare Anastasia Ștefîrță guvernat de tainele lumii vegetale
Botnari Vasile , Andronic Larisa , Cotenco Eugenia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(321) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 February, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-959
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Histo-anatomia in evaluarea formelor noi de tomate obtinute in vitro
Calalb Tatiana , Sîromeatnicov Iulia , Cotenco Eugenia
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenta bioreglatorilor naturali asupra statusului hydric si productivitatii plantelor de mar
Iurea Dorina1 , Mangalagiu Ionel2 , Munteanu Nicolae3 , Chintea Pavel4 , Chirilov Eleonora4 , Cotenco Eugenia4
1 Institutul de Cercetări Biologice, Iaşi,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
3 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi,
4 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul activitatii biologice steroidale in primele faze de vegetatie la tomate
Sîromeatnicov Iulia , Cotenco Eugenia , Chirilov Eleonora , Josan (Vorona) Valentina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul variabilităţii induse cu raze Gamma la hibrizii distanţi de tomate F1M1- F3M3
Sîromeatnicov Iulia , Cotenco Eugenia , Ciobanu Renata
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testarea si cultivarea tomatelor sub influenta preparatului biologic active “REGLALG”
Sîromeatnicov Iulia , Dascaliuc Alexandru , Cotenco Eugenia , Chirilov Eleonora
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Biotehnologii avansate – realizări și perspective” al III-lea Simpozion național cu participare internațională
Botnari Vasile , Andronic Larisa , Cotenco Eugenia
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(321) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 5 February, 2014. Descarcări-60. Vizualizări-1337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Aniversări. Distins savant in fiziologia plantelor Academicianul Gheorghe Şişcanu la 80 de ani
Furdui Teodor1 , Tudorache Gheorghe1 , Cotenco Eugenia2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(317) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aport inestimabil în ştiinţa despre plante
Furdui Teodor1 , Tudorache Gheorghe2 , Cotenco Eugenia2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plantele aromatice şi medicinale – pasiunea unei vieţi de cercetător
Furdui Teodor , Botnari Vasile , Tudorache Gheorghe , Cotenco Eugenia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un destin guvernat de înţelepciune
Furdui Teodor1 , Botnari Vasile1 , Tudorache Gheorghe1 , Cotenco Eugenia2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Evaluarea hibrizilor interspecifici de tomate F2 obţinuţi in vitro
Sîromeatnicov Iulia , Cotenco Eugenia , Zlati Tatiana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 56