IBN
Închide

210Publicaţii

2026Descărcări

131415Vizualizări

Port Angela76Clapco Steliana60Mutu (Calmîş) Ana27Glijin Aliona24Martea Rodica23Gisca Ion16Bivol Ina14Burcovschi Ion14Leviţchi Alexei13Lupascu Victor12Şestacova Tatiana12Joiţa-Păcureanu Maria11Acciu Adriana10Tabără Olesea9Nedealcov Maria8Budeanu Oleg7Cucereavîi Aliona6Domenco Rodion6Sacară Victoria5Cojocari Rodica5Gille Elvira5Orozco-Cardenas Martha5Anisimova Irina5Popescu Victoria5Nechifor Victoria5Galea-Abdușa Daniela5Boicu Adriana5Rîşnoveanu Luxiţa5Wang Chao5Zgardan Dan4Groppa Stanislav4Midoni Andrei4Ciobanu Lucia4Homenco Tatiana4Munteanu Viorel4Ţapu Lucia4Tabăra (Gorceag) Maria4Gonceariuc Maria3Toderaş Ion3Moşin Veaceslav3Teleuţă Alexandru3Rotaru Tudor3Ozdemir Dogan3Rotarenco Victoria3Boian Ilie3Grosu Cătălin-Alexandru3Chilari Rodica3Savca Elena2Belostecinic Grigore2Răileanu Valentin2Bârsan Ana2Achimova Elena2Casapu O2Abaşkin Vladimir2Giancarlo Pedrini2Palii Ina2Rotaru Tudor2Croitoru Antonina2Machidon Mihail2Serotila Igor2Dencicov-Cristea Lidia2Scurtu Vitalie2Guseva Liudmila2Cernolev Elena2Alpatieva Natalia2Rojkova Valentina2Tabacari Ruslan2Claus Daniel2Spring Otmar2Dan Mihaela2Duca Gheorghe1Ciobanu Vasile1Dicusar Alexandr1Gudumac Valentin1Andronic Larisa1Micu Vasile1Ciocîrlan Nina1Laptev Natalia1Palancean Alexei1Pisov Maria1Ciubotaru Alexandru1Reva Veaceslav1Şutov Andrei1Tudorache Gheorghe1Şuleşco Tatiana1Maticiuc Vasile1Mocan Elena1Uşurelu Natalia1SeymourD. VanGundy1Manolache Constantin1Vasilache Maria1Bătrînu Tatiana1Artenii D1Burgoci Vasile1Balan (Batîr) Ludmila1Gavrilova V.1Scvorţova Ecaterina1Gordeev Victor1Furdui Teodor1Cordun Marina1Timofeeva Galina1Ivanov Violeta1Spătaru Aurelia1Muller-Uri Frieder1Kaloshian Isgouhi1Popa Eugen1Dragomir Lidia1Leviţchii Alexandr1Romaniuc Mariana1Rezinciuc Svetlana1Ciorchină Maxim1Gămureac Ana1Mârza Mihail1Gavrilova Vera1Pinaev Aalexandr1Kuznețova Elena1Şestacova Tatiana1Miladinovic Dragana1Bran Alexandru1Sava Elisabeta1Ion Viorel1Carabiţina Iu.1Florea Andreea-Mihaela1Lipşa Florin Daniel1Ulea Eugen1Mutu Aurelia1Krupp Anna1Zhao Jun1Lovatt Carol1Prodan (Poalelungi) Tudoriţa1Romanciuc I.1
Duca Maria
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
Scopus Author ID
ResearcherID
Publons
ORCiD

Articole în reviste din RM - 114. Publicaţii la conferinţe din RM - 63. Publicaţii peste hotare - 33.
Publicații indexate în SCOPUS - 12. Teze/Rezumate în culegeri - 18.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 67
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 13
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 30
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 11
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 42
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 12
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 17

2023 - 12

Abordări biotehnologice și genetice de evaluare și valorificare a genofondurilor de culturi cerealiere și tomate
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-62-605-7
Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accumulation of dehydrin transcripts correlates with tolerance to drought stress in sunflower
Port Angela1 , Clapco Steliana1 , Duca Maria1 , Burcovschi Ion1 , Joiţa-Păcureanu Maria23
1 Moldova State University,
2 National Agricultural Research and Development Institute Fundulea,
3 Center for Study and Research for Agroforestry Biodiversity “Acad. David Davidescu”
Romanian Agricultural Research
Vol. 2023, / 2023 / ISSN 1222-4227 / ISSNe 2067-5720
Disponibil online 22 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Areas for maximum yield formation in sunflower on the territory of the Republic of Moldova
Domenco Rodion , Clapco Steliana , Duca Maria
Moldova State University
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of the genetic potential of sunflower hybrids in different environmental conditions
Duca Maria , Port Angela , Mutu Ana , Burcovschi Ion
Moldova State University
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 17 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea potenţialului impact al schimbărilor climatice asupra unor agenți patogeni ai floriisoarelui
Duca Maria , Bivol Ina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(69) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Favorable areas for sunflower production in the Republic of Moldova
Domenco Rodion , Clapco Steliana , Duca Maria
Moldova State University
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genetic relationships among different broomrape races from the Black Sea Basin
Duca Maria , Bivol Ina
Moldova State University
Agriculture for Life, Life for Agriculture Section 6 Biotechnology
Ed. 12, Section 6. 2023. București. ISSN 2343-9653 (PRINT) ISSN-L 2343-9653.
Disponibil online 23 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul precipitațiilor atmosferice asupra productivității culturii de floarea-soarelui
Domenco Rodion1 , Burcovschi Ion1 , Boian Ilie1 , Martea Rodica1 , Machidon Mihail2 , Duca Maria1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul valurilor de căldură și a secetelor din ultimele două decenii asupra roadei de floarea- soarelui în Republica Moldova
Boian Ilie , Domenco Rodion , Duca Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSR marker applications in the discrimination of broomrape from mediterranean region
Bivol Ina , Duca Maria
Moldova State University
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 16 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effects of Orobanche cumana infection on sunflower seed yield
Burcovschi Ion , Clapco Steliana , Duca Maria
Moldova State University
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 17 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale studiului potenţialului genetic la hibrizi de floarea soarelui în condițiile Republicii Moldova
Bivol Ina1 , Burcovschi Ion1 , Duca Maria1 , Machidon Mihail2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(171) / 2023 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 August, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 21

Analiza variabilității genetice la unele populații de lupoaie cu origine geografică diferită
Duca Maria , Clapco Steliana , Mutu (Calmîş) Ana , Bivol Ina
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(346) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of molecular variance (amova) of orobanche cumana populations
Duca Maria , Mutu Ana , Bivol Ina
Moldova State University
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparison of different types of molecular markers used in genetic diversity studies of broomrape from Serbia
Duca Maria , Mutu Ana , Bivol Ina
Moldova State University
Agriculture for Life, Life for Agriculture Section 6 Biotechnology
Ed. 1, Section 6. 2022. București, România. ISSN 2343-9653 (PRINT) ISSN-L 2343-9653.
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Differential gene expression between sunflower hybrid and its parents in microsporogenesis
Port Angela , Duca Maria
Moldova State University
Tendințe in biologie: de la molecule la sisteme complexe Sesiunea științifică a facultății de Biologie
Ediţia 1. 2022. Iași, România. .
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drought effect on quantitative traits of sunflower genotypes
Duca Maria , Burcovschi Ion , Gisca Ion
Moldova State University
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Vol. 29, / 2022 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of broomrape on biomass accumulation and distribution in sunflower
Duca Maria , Clapco Steliana , Gisca Ion
Moldova State University
Balkan agricultural congress AGRIBALKAN 2022
Ediția 4-a. 2022. Edirne, Turkey. ISBN 978-605-73041-0-0.
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environmental response in sunflower hybrids: a multivariate approach
Duca Maria1 , Port Angela1 , Burcovschi Ion1 , Joiţa-Păcureanu Maria2 , Dan Mihaela2
1 Moldova State University,
2 National Agricultural Research and Development Institute Fundulea
Romanian Agricultural Research
Nr. 39 / 2022 / ISSN 1222-4227 / ISSNe 2067-5720
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of polymorphism information of genetic diversity in broomrape from Bulgaria
Duca Maria , Bivol Ina
Moldova State University
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factori de transcripție implicați în răspunsul florii-soarelui la acțiunea lupoiaei
Duca Maria , Martea Rodica , Port Angela , Clapco Steliana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genetic diversity and relationships in Orobanche cumana germplasm collection from the black sea basin detected by ISSR markers
Duca Maria , Bivol Ina
Moldova State University
Tendințe in biologie: de la molecule la sisteme complexe Sesiunea științifică a facultății de Biologie
Ediţia 1. 2022. Iași, România. .
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genotiparea populațiilor de Orobanche cumana wallr. cu marcheri microsateliți SSR
Duca Maria , Mutu (Calmîş) Ana , Clapco Steliana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(156) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genotyping of broomrape populations with different geographical origin
Duca Maria , Mutu Ana , Clapco Steliana
Moldova State University
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 13 October, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul lupoaiei asupra unor indici de productivitate la hibrizii de floarea-soarelui
Martea Rodica1 , Rîşnoveanu Luxiţa2 , Gisca Ion1 , Clapco Steliana1 , Duca Maria1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola, Braila
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(156) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of broomrape on the traits associated with the productivity in sunflower
Martea Rodica , Rîşnoveanu Luxiţa , Gisca Ion , Clapco Steliana , Duca Maria
Moldova State University
Symposium of Agriculture and Food engineering
2022. Iași, România. ISSN 1454-7414.
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of drought stress on molecular and physiological responses in sunflower seedlings
Port Angela , Clapco Steliana , Duca Maria
Moldova State University
International Agricultural, Biological and Life Science Conference AGBIOL 2022
Ediția 4-a. 2022. Edirne, Turkey. ISBN 978-605-73041-1-7.
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența lupoaiei asupra creșterii și dezvoltării florii-soarelui în condiții controlate
Duca Maria1 , Clapco Steliana1 , Gisca Ion12 , Martea Rodica1 , Mutu (Calmîş) Ana1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Necunoscută, Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(151) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpopulation relatedness of o. Cumana belonging to different countries
Duca Maria , Mutu (Calmîş) Ana , Clapco Steliana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phytosanitary situation in Moldovan sunflower fields in association with the environmental factors and crop management
Duca Maria , Clapco Steliana , Burcovschi Ion
Moldova State University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 1 April, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Racial status of Orobanche cumana Wallr. in some countries other the world
Duca Maria1 , Clapco Steliana1 , Joiţa-Păcureanu Maria2
1 Moldova State University,
2 National Agricultural Research and Development Institute Fundulea
Helia
Nr. 45(76) / 2022 / ISSN 1018-1806
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of broomrape (O. cumana) infection on the yields of sunflower hybrids
Duca Maria , Burcovschi Ion
Moldova State University
Tendințe in biologie: de la molecule la sisteme complexe Sesiunea științifică a facultății de Biologie
Ediţia 1. 2022. Iași, România. .
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The study of ISSR-markers polymorphism in broomrape populations from Bulgaria
Duca Maria , Bivol Ina
Moldova State University
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 13 October, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 21

Managementul culturii de floarea-soarelui în gospodăriile agricole din Republica Moldova
Duca Maria , Clapco Steliana , Burcovschi Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte biochimice și molecular-genetice ale speciei origanum vulgare L. SSP. Vulgare
Mutu (Calmîş) Ana , Port Angela , Duca Maria
Institutul de Cercetare şi Inovare, USM
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte moderne în cercetarea principalelor boli ale florii-soarelui
Burcovschi Ion1 , Tabacari Ruslan2 , Duca Maria1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(141) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discriminating ability of ISSR markers in the revealing of the genetic polymorphism in Turkish broomrape populations
Duca Maria , Bivol Ina
Moldova State University
Balkan agricultural congress AGRIBALKAN 2021
Ediția 3-a. 2021. Edirne, Turkey. ISBN 978-975-374-298-6.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficiency of microsatellite markers in genotyping of Orobanche cumana populations
Duca Maria1 , Mutu Ana2 , Clapco Steliana1
1 Moldova State University,
2 State University „Dimitrie Cantemir”
Lucrări Ştiinţifice. Seria Agronomie
Nr. 1(64) / 2021 / ISSN 1454-7414 / ISSNe 2069-7627
Disponibil online 22 April, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficiency of microsatellite markers in genotyping of Orobanche cumana populations
Mutu Ana , Clapco Steliana , Duca Maria
Moldova State University
Symposium of Agriculture and Food engineering
2021. Iași, România. .
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența unor marcheri moleculari în discriminarea populațiilor de lupoaie originare din China
Duca Maria , Mutu (Calmîş) Ana , Bivol Ina , Clapco Steliana
Universitatea de Stat din Moldova
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factori de mediu asociați cu incidenţa patogenilor la cultura de floarea-soarelui
Duca Maria1 , Clapco Steliana1 , Burcovschi Ion1 , Tabacari Ruslan2 , Domenco Rodion1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(146) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information tool for new generation sequence data interpretation
Munteanu Viorel , Martea Rodica , Duca Maria
Moldova State University
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISSR and SSR markers in assessing genetic diversity of Orobanche cumana
Duca Maria , Port Angela , Clapco Steliana , Martea Rodica , Mutu Aurelia
Moldova State University
Plant Genetics, Genomics, Bioinformatics, and Biotechnology (PlantGen2021)
Ediția a 6-a. 2021. Novosibirsk, Russia. ISBN 978-5-91291-056-2.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management approaches for sustainable growth in Moldova’s sunflower sector
Duca Maria , Clapco Steliana
State University „Dimitrie Cantemir”
Helia
Nr. 44(74) / 2021 / ISSN 1018-1806
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular techniques and information technologies in modern agriculture
Duca Maria
Moldova State University
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-1081
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multivariate statistical methods in analysis of broomrape genetic diversity
Duca Maria , Port Angela , Martea Rodica
Moldova State University
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectives on the future of higher education
Belostecinic Grigore1 , Serotila Igor2 , Duca Maria3
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Moldovan Association of Young Researchers “PRO-Science”,
3 State University „Dimitrie Cantemir”
Journal of Higher Education Theory and Practice
Nr. 1(21) / 2021 / ISSN 2158-3595
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul unor trăsături asociate cu productivitatea la hibrizi experimentali de floarea-soarelui
Clapco Steliana1 , Cucereavîi Aliona12 , Gisca Ion12 , Duca Maria1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 AMG-Agroselect Comert SRL
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunflower genotypes with high tolerance to drought and extreme temperatures, having good resistance to some specific diseases
Prodan (Poalelungi) Tudoriţa1 , Joiţa-Păcureanu Maria2 , Ion Viorel3 , Duca Maria4 , Dan Mihaela2 , Rîşnoveanu Luxiţa5 , Lipsa Florin Daniel1 , Florea Andreea-Mihaela1 , Bran Alexandru6 , Sava Elisabeta6 , Ulea Eugen1
1 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences,
2 National Agricultural Research and Development Institute Fundulea,
3 University of Agronomical Sciences and Veterinary Medicine Bucharest,
4 State Agrarian University of Moldova ,
5 Agricultural Research Development Station Braila,
6 State Institute for Variety Testing and Registration
Symposium of Agriculture and Food engineering
2021. Iași, România. .
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The evolution of Orobanche cumana races in sunflower crop in the Republic of Moldova
Duca Maria , Clapco Steliana
Moldova State University
International Agricultural, Biological and Life Science Conference AGBIOL 2021
Ediția 3-a. 2021. Edirne, Turkey. ISBN 978-975-374-300-6.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 211