IBN
Închide

52Publicaţii

350Descărcări

19836Vizualizări

Andronic Larisa
Cuvinte-cheie (111): viral infection (5), Barley (5), susceptibility (4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 31. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 7

Analysis of the pollen under the conditions of abiotic and biotic stress factors
Saltanovici Tatiana, Andronic Larisa, Antoci Liudmila, Doncilă Ana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări în genetica și fiziologia vegetală: retrospectivă și realizări actuale ale IGFPP
Andronic Larisa, Smerea Svetlana, Cotenco Eugenia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Climate resilient crop varieties an objective of applied agricultural biotechnology
Andronic Larisa
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea rolului genotipului în răspunsul antioxidativ la tomatele infectate cu virusuri
Mărîi Liliana1, Andronic Larisa1, Smerea Svetlana1, Balaşova Natalia2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 IFSȘB „Centrul Științific Federal pentru Legume”, Federația Rusă
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularities of tomatoes reactions to heat, drought and mixed stress
Mărîi Liliana, Andronic Larisa, Erhan Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea peroxidazelor în tomate sub acţiunea virusurilor mozaicului tutunului şi aspermiei tomatelor
Rudacova Angela1, Rudacov Serghei1, Cherdivara Ala1, Mărîi Liliana2, Andronic Larisa2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(141) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variation of quantitative traits in hybrid population (F4) of winter barley
Grigorov Tatiana, Andronic Larisa, Smerea Svetlana, Racu Vadim
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Dinamica răspunsului antioxidativ la tomatele cu diferit tip de interacțiune cu agentul viral
Mărîi Liliana, Andronic Larisa, Smerea Svetlana, Erhan Irina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. .
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea unor parametri de germinare a seminţelor sub acţiunea temperaturii ridicate la descendenţii de la plantele de tomate infectate cu virusuri
Mărîi Liliana, Andronic Larisa, Chitrosan Liliana, Ursachi Olga
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul destabilizator al infecțiilor virale asupra microsporogenezei la plantele gazdă
Andronic Larisa
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. .
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transgenerational effects of viral infections in the manifestation of quantitative traits in the offspring of tomato infected plants.
Mărîi Liliana, Andronic Larisa, Smerea Svetlana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea caracterelor agro morfologi-ce la somaclonele de orz (SC0) indusă de radiaţia gama şi infecţia virală
Grigorov Tatiana, Smerea Svetlana, Andronic Larisa
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Distinctivitatea plantelor dublu-haploide de orz de primăvară față de forma inițială
Andronic Larisa, Smerea Svetlana, Schin Victoria, Mărîi Liliana, Racu Vadim
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul infecției virale în inducerea variabilității caracterelor cantitative la genotipurile de tomate cu diferit grad de reactivitate la agentul viral
Mărîi Liliana, Andronic Larisa, Cupcea Irina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul relațiilor gazdă – patogen în declanşarea bolilor la plante şi identificarea genotipurilor rezistente
Lupaşcu Galina, Andronic Larisa, Smerea Svetlana, Mihnea Nadejda
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul varianței genotipice și fenotipice a caracterelor de productivitate la descendenții dubluhaploizilor de orz de primăvară
Smerea Svetlana, Andronic Larisa
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

A molecular investigation of polymorphism in tomato progenies of virus infected plants
Andronic Larisa, Smerea Svetlana, Grăjdieru Cristina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
The novel results of the Institute of Biology Bucharest into fields of ecology, microbiology and citobiology The book is dedicated to 58th Annual Scientific Session of the Institute of Biology Bucharest
2018. București, România. ISBN 978-606-998-044-6.
Disponibil online 10 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bases for genetic improvement of grain legumes and cereals
Botnari Vasile, Andronic Larisa, Cotenco Eugenia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biotechnological approaches in barley improvement through androgenesis
Smerea Svetlana, Andronic Larisa
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea impactului infecției virale asupra unor parametri cantitativi la hibrizii F1 de tomate
Mărîi Liliana, Andronic Larisa
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 52