IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor" Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”,
Chișinău, Moldova, 1-2 octombrie 2018
Cuvinte-cheie (541): variety (13), Productivity (10), Apple (9)
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 47
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Volconovici L.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 683
ISBN: 978-9975-64-296-5
CZU: 082:378.663(478-25)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 20 noiembrie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (52)Ştiinţe agricole (534)Chimie (44)Biologie (174)Geografie (4)Medicină veterinară (1)Ştiinţe fizico-matematice (3)Geologie şi Mineralogie (2)Economie (9)Studiul artelor, culturologie (2)Medicină (1)Altele (1)Filologie (1)