IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor" Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”,
Chișinău, Moldova, 25 iunie 2010
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Volumul 24(1)
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Cimpoieş G.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Anul publicării: 2010
ISBN: 978-9975-64-191-3
CZU: 63:378(478)(082)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (37)Ştiinţe agricole (478)Ştiinţe fizico-matematice (3)Chimie (44)Biologie (151)Geologie şi Mineralogie (2)Economie (9)Geografie (4)Studiul artelor, culturologie (2)Medicină veterinară (1)Filologie (1)