IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Horticultura modernă – realizări şi perspective," dedicat aniversării a 70 ani ai facultăţii de Horticultură a Universităţii Agrare de Stat din Moldova,
Chișinău, Moldova, 25 iunie 2010
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol. 24 (2)
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Cimpoieş G.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Anul publicării: 2010
Numărul de pagini: 482
ISBN: 978-9975-64-125-8
ISBN: 978-9975-64-192-0
CZU: 63:378(478)(082)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 12 octombrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (52)Ştiinţe agricole (534)Chimie (44)Biologie (174)Geografie (4)Medicină veterinară (1)Ştiinţe fizico-matematice (3)Geologie şi Mineralogie (2)Economie (9)Studiul artelor, culturologie (2)Medicină (1)Altele (1)Filologie (1)