IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Colocviul "Interuniversitaria" Materialele Colocviului Ştiinţific Studenţesc,
Bălți, Moldova, 20 mai 2015
Interuniversitaria
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 11, Vol.2
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Responsabili de ediție: Priţcan V.
Locul publicării: Bălți, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Anul publicării: 2016
ISBN: 978-9975-50-170-5.
CZU: 082:378(478-21)=00 I-58
Domenii științifice:
Disponibil în IBN: 21 mai 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (69)Tehnică (11)Filologie (84)Chimie (5)Biologie (8)Geologie şi Mineralogie (1)Istorie (1)Economie (40)Drept (22)Pedagogie (116)Sociologie (39)Studiul artelor, culturologie (14)Psihologie (29)Ştiinţe politice (4)Ştiinţe agricole (8)Filosofie (1)Administrare publică (8)Medicină (2)