IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 74

2021 - 2

Orașul Bălți prin lentila (ne)melancolicilor interbelici

Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 7 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanda Golopenția: cultural model of interdisciplinarity

1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 State University of Moldova
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. 225-226.
Disponibil online 9 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Solomon Marcus: pledoarie pentru „dialogul disciplinelor”

Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi. 124-126.
Disponibil online 22 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale Chișinăului în evocările lui Gala Galaction

Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Reflexe ale memoriei colective în itinerariile culturale ieșene

Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Memorialistica lui Sextil Pușcariu între pactul autobiografic și pactul cu istoria

Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 28 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnica detaliului ca relevare a scindării sociale în romanul „Oameni din Chişinău” de Dumitru Crudu

,
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 32-35.
Disponibil online 10 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al. Robot: o necesară recuperare biografică

,
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 27-31.
Disponibil online 10 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul timpului corporativ în cadrul companiilor din Republica Moldova

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 305-310.
Disponibil online 5 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Imaginea Chișinăului în presa interbelică românească: (auto)imagologie literară

1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Filologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Identităţile Chişinăului
Ediţia 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 28-32.
Disponibil online 28 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ioan Ianov: un junimist uitat

Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 7-9.
Disponibil online 20 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Ipostaze ale postmodernismului în jurnalul naiv „Prietenul meu elenis” de Claudia Partole

,
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7. 2017. Bălți, Republica Moldova. Tipografia "Indigou Color". 61-62.
Disponibil online 15 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mark Twain sau nonconformismul unei autobiografii

Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Limba Română
Nr. 5-6(241-242) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 13 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avatarurile corespondenței literare
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Limba Română
Nr. 2(238) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 31 May, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Manualul de literatură universală pentru clasa a X-a: constatări, observaţii, sugestii
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Limba Română
Nr. 1-2(236) / 2016 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 7 April, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iașul in lumina vremurilor de altădată
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Metaliteratură
Nr. 2(43) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Iaşiul ca spaţiu al reprezentărilor în proza paşoptiştilor
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Limba Română
Nr. 5-6(234) / 2015 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 6 November, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Franz Kafka: The Complex of ”The Culpable without Culpability”

"Alecu Russo" State University of Balti
Bulletin of Integrative Psychiatry
Nr. 1(64) / 2015 / ISSN 1453-7257
Disponibil online 23 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jurnal de Franz Kafka: o mitologie a plângerii și a trăirii prin / întru scris

Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 143-147.
Disponibil online 21 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adrian Dinu Rachieru și Basarabia
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Limba Română
Nr. 3-4(232) / 2015 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 28 September, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 74