Reflexe ale memoriei colective în itinerariile culturale ieșene
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
308 12
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-09 10:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[316.7+821.135.1.09+008](498-21) (1)
SM ISO690:2012
VRABIE, Diana. Reflexe ale memoriei colective în itinerariile culturale ieșene. In: Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2019, nr. 3, pp. 111-118. ISSN 2587-3695.
10.5281/zenodo.3549763
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Numărul 3 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537

Reflexe ale memoriei colective în itinerariile culturale ieșene

Reflections of the collective memory in cultural itineraries of Iasi


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3549763
CZU: [316.7+821.135.1.09+008](498-21)
Pag. 111-118

Vrabie Diana
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 29 decembrie 2019


Rezumat

În prezentul articol sunt examinate proiecțiile memoriei colective, descoperite în itinerariile culturale ieșene, cu scopul de a releva locurile care au marcat „memoria colectivă și afectivă” a Iașului. În acest scop, am identificat urme ale memoriei colective în monumentele și figurile istorice, în instituțiile și muzeele din Iași, care, prin semnificația lor în viața comunității, au contribuit la consolidarea identității comune și a memoriei colective a comunității. Analizăm, în acest sens, harta geografică a orașului Iași, cu intenția de a identifica proiecțiile imagologice ale ieșenilor, spiritul lor imprimat în monumentele de artă, în arhitectonica orașului, în respirația și ritmurile sale interioare. Vom urmări cum în scrierile publiciștilor, prozatorilor, oamenilor de teatru s-au adunat de-a lungul timpului documente ale unei memorii colective, ale unei memorii culturale, fiecare autor cultivând o mitologie a Iașului său pe care îl comunică cu mai mult sau cu mai puțin talent posterității.

This article will examine the collective memory projections revealed in cultural itineraries of Iasi, with the aim to discover the places that marked the ”collective and emotional memory” of Iasi. Following this aim, we will identify traces of collective memory in historical monuments and figures, institutions and museums of Iasi and others, which, by way of theirsignificance in community life, have contributed to the consolidation of the common identity and collective memory of the community. We will analyze the geographical map of Iasi, with the intention to cut out the imagological projections of Iasi in habitants, their spirit imprinted on the monuments of art, in the architecture of the city, in markets and boulevards. We will see how documents of collective memory, of cultural memory have gathered over time in the writings of the publicists, prose writers and theatre characters, each author cultivating my thology of an own Iasi, which he communicates, with more or less talent toposterity.

Cuvinte-cheie
memorie colectivă, social, imaginar colectiv, itinerarii culturale,

Keywords: collective memory, social/ collective imaginary, cultural itineraries