IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 37

2021 - 2

Tendinţe și inovaţii metodologice în domeniul administraţiei publice

Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Print-Caro. 80-83.
Disponibil online 9 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţe de digitalizare a administraţiei publice în contextul globalizării

,
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 22 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Politici de dezvoltare a Republicii Moldova – conţinut şi implicaţii spre integrarea europeană

Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluation of public policies: content and models of implementation

State University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(89) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

The realities of employment policies of young people in the context of migration processes in the Republic of Moldova

State University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(85) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 13 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Strategii privind dezvoltarea autonomiei locale în Republica Moldova în contextul aprofundării democraţiei

,
Universitatea de Stat din Moldova
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 53-62.
Disponibil online 18 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O analiză asupra varietății de abordare a termenului „diaspora”

Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 201-204.
Disponibil online 20 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The influence of migration on the situation of unemployment on the both coasts of Nistru river

State University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(82) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistemul de raportare electronică a veniturilor și cheltuielilor partidelor politice – clauză de sporire a transparenței finanțării partidelor politice

, , ,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală
Moldoscopie
Nr. 4(83) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Stadiul evaluării serviciilor sociale în Republica Moldova

,
Universitatea de Stat din Moldova
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective
2017. Chișinău, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 99-113.
Disponibil online 17 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa migraţiei şi inegalităţilor sociale asupra politicilor pieţii muncii în Republica Moldova
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(77) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul reformei învăţământului profesional tehnic asupra pieţii muncii în Republica Moldova

Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(79) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Percepţiile migranţilor moldoveni despre incluziune şi migrare în spaţiul european

,
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.. 140-143.
Disponibil online 2 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Percepţiile migranţilor moldoveni despre incluziune şi migrare în spaţiul european

Universitatea de Stat din Moldova
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective
2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 213-220.
Disponibil online 23 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Componenta social-culturală a consolidării diasporei moldoveneşti

Universitatea de Stat din Moldova
Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы
2016. Chișinău, Republica Moldova. Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova. 194-199.
Disponibil online 6 October, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul migrației în Republica Moldova prin prisma dezvoltării și mobilității sociale.
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(74) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Evaluarea politicilor publice în condiţiile integrării europene

,
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. „Garamont” S.R.L.. 172-175.
Disponibil online 5 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind evaluarea politicilor publice în practica guvernării democratice
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(70) / 2015 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 November, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanțarea politicilor sociale în Republica Moldova.
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(68) / 2015 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 30 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Strategii de inserare pe piaţa muncii spaniole a emigranţiilor din Est: în contextul crizei financiare
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(65) / 2014 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 1 October, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 37