IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2004
Fondatori
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea Americană din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)30
  2020  (4 din 4)63
  2019  (4 din 4)60
  2018  (4 din 4)62
  2017  (4 din 4)63
  2016  (4 din 4)70
  2015  (4 din 4)63
  2014  (4 din 4)60
  2013  (4 din 4)61
  2012  (4 din 4)52
  2011  (4 din 4)60
  2010  (3 din 4)48
  2009  (2 din 4)39
  2008  (3 din 4)37
  2007  (4 din 4)59
  2006  (2 din 4)24
  2005  (2 din 4)24
  2004  (2 din 4)31
  2003  (3 din 4)32
  2002  (2 din 4)32
  2001  (2 din 4)33
  2000  (2 din 4)30
imagine

pISSN: 1812-2566
Moldoscopie
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2015.01.01-2018.11.24)
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate.

Probleme politico-filozofice şi socio-demografice.

RM în context istoric, politic şi cultural european


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2000 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole103376283814786386144
Volume69535312253
Total110281636917039

Vizualizări   757Descărcări   38

Conţinutul numărului de revistă

Un arhitect și explorator al științei politice din Republica Moldova: academicianul Gheorghe Rusnac la 75 de ani

7-23

CZU: 32(478)(092)

Saca Victor , Guzun Mihail

Formalizarea parteneriatului de colaborare dintre instituțiile societății civile și autoritățile APL în dezvoltarea comunităților locale

24-44

CZU: 323.21:352

Budurina-Goreacii Carolina

Cooperarea autorităților locale cu cele statale – condiție Sine qua non a funcționării eficiente a puterii publice în stat

45-52

CZU: 323.2+352.071

Cornea Sergiu

Promovarea egalităţii de gen în organele de management electoral

53-66

CZU: 324:305-055.2

Cucurudza Cristina

Impactul reformei învăţământului profesional tehnic asupra pieţii muncii în Republica Moldova

67-77

CZU: [377.1+331.5](478)

Iaţco Mariana

Aspecte teoretice ale proceselor de implimentare și conformare a politicilor Uniunii Europene la nivelul statelor membre

78-92

CZU: 327(4)+341.217(4)EU

Moțpan Carolina , Stejaru Selena

Politica migrațională a Republicii Moldova în contextul reformei administrației publice

93-107

CZU: 323:314.7:35.07(478)

Solomon Constantin , Rusnac Gheorghe

Corelația grupurilor Ultras cu extremele politice din țările europene

108-115

CZU: 327(4)

Andrieş Vasile , Ungureanu Adrian

Армия как актор политической социализации в современных реалиях Республики Молдова

116-126

CZU: [355.1+316.334.3:321](478)

Евстигнеева Евгения

Образовательная (учебная) миграция в Украину: состояние, проблемы и перспективы

127-143

CZU: 325.1:378(477)

Жураковская Лина

Știrea radiofonică – instrument de reflectare a realității politice

144-151

CZU: 32.019.51:654.19

Marcu Mariana

Russia in the system of intrnational traffiking in women

152-159

CZU: [342.72/.73+343.43]-055.2(470)+327.58

Sivoplyasova Svetlana

Câmpuri și acțiuni strategice ale războiului informațional

160-167

CZU: 327:004

Stepanov Georgeta

Respectarea principiului “pacta sunt servanda” în relația Federația Rusă- Republica Moldova

168-175

CZU: 327(470+478)

Cebotari Svetlana

Миротворчество в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве: на примере абхазского, нагорно-карабахского и приднестровского конфликтов

176-191

CZU: 327.57(47+57)

Ежова Кристина , Шопин Игорь

Система инновационной безопасности: алгоритм формирования и функционирования

192-206

CZU: 327+001.895:338.2

Сакович Василий

Результаты Конкурса Международной Организации по Миграции за 2017 год на лучшую студенческую научную работу по вопросам миграции

207-209