IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2004
Fondatori
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea Americană din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-19 21:17
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)30
  2020  (4 din 4)63
  2019  (4 din 4)60
  2018  (4 din 4)62
  2017  (4 din 4)63
  2016  (4 din 4)70
  2015  (4 din 4)63
  2014  (4 din 4)60
  2013  (4 din 4)61
  2012  (4 din 4)52
  2011  (4 din 4)60
  2010  (3 din 4)48
  2009  (2 din 4)39
  2008  (3 din 4)37
  2007  (4 din 4)59
  2006  (2 din 4)24
  2005  (2 din 4)24
  2004  (2 din 4)31
  2003  (3 din 4)32
  2002  (2 din 4)32
  2001  (2 din 4)33
  2000  (2 din 4)30
imagine

pISSN: 1812-2566
Moldoscopie
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.02.28)
  • C (2015.01.01-2018.11.24)
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate.

Probleme politico-filozofice şi socio-demografice.

RM în context istoric, politic şi cultural european


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2000 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole103375858114513386144
Volume69533272251
Total110281190816764

Vizualizări   788Descărcări   29

Conţinutul numărului de revistă

Francesco Guicciardini - gânditor politic al renașterii italiene (suport metodic la studierea gândirii politice în epoca renașterii) 7-21

CZU: 321.01(450)(092)

Gorincioi Iulia
Diaspora: concept și teoria rețelelor de cunoștințe 22-35

CZU: 327.58

Mardari Violina
Influenţa migraţiei şi inegalităţilor sociale asupra politicilor pieţii muncii în Republica Moldova 36-52

CZU: 331.5(478)

Iaţco Mariana
Unele aspecte privind evoluţia culturii organizaţionale a administraţiei publice locale în Republica Moldova 53-69

CZU: 352:005.73(478)

Juc Victor , Ceacîr (Nistiriuc) Irina
Procesul de regionalizare a Republicii Moldova: între teorie și practică 70-76

CZU: 332.02(478)

Macoveţchi Carolina
«Горячая линия» как инструмент предупреждения торговли людьми 77-83

CZU: 316.334.3:327

Алистратова Оксана
The impact of the us presidential election on the political discourse of the european leaders 84-90

CZU: 316.77:324(4)

Pîrţac Gheorghe , Hîrbu-Bencheci Diana , Pleșca Ana
Afirmarea statului de drept în Republica Moldova: realizării și perspective 91-100

CZU: 321.01+342.2

Pîrţac Grigore , Doga Anatolie
Transformările sociopolitice din spațiul postcomunist între factorii globali, regionali și locali 101-119

CZU: 316.334.3:327

Saca Victor , Rusnac Gheorghe
Terorismul contemporan - sursă de pericol asupra sistemului de securitate international 120-135

CZU: 327.5

Bencheci Marcel
Colaborarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană: probleme și priorități 136-144

CZU: 327(478+4)

Căldare Gheorghe , Morari Cristina
Specifics of the Russian Federation interests in Moldova in the context of new geopolitical changes 145-164

CZU: 327(478+470)

Cebotari Svetlana , Budurina-Goreacii Carolina
Relațiile moldo-franceze: aspecte ale cooperării economice 165-178

CZU: [327+339.92](478+44)

Cotilevici Violeta
Impactul migratiei asupra situației de securitate 179-185

CZU: 314.74+327

Efremov Valeriu
Подходы к исследованию молдо-российских отношений в контексте процессов европейской и евразийской интеграции 186-199

CZU: 327(478+470)

Ткач Анатолий