Politici de dezvoltare a Republicii Moldova – conţinut şi implicaţii spre integrarea europeană
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
228 18
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-13 11:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327:338(478) (1)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1157)
Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri (2141)
SM ISO690:2012
IAŢCO, Mariana. Politici de dezvoltare a Republicii Moldova – conţinut şi implicaţii spre integrarea europeană. In: Administrarea Publică. 2020, nr. 4(108), pp. 83-91. ISSN 1813-8489.
10.5281/zenodo.4300348
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489

Politici de dezvoltare a Republicii Moldova – conţinut şi implicaţii spre integrarea europeană

Development policies of the Republic of Moldova - content and implications for european integration

Политики развития Республики Молдова – содержание и значение для европейской интеграции.

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4300348
CZU: 327:338(478)

Pag. 83-91

Iaţco Mariana
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2020


Rezumat

The process of European integration is a topic of major importance thanks to multiple approaches from experts, politicians, civil society representatives, on the grounds that its implementation in practice has an impact on all spheres of society, from educational to social, economic and political, but and on all the actors directly involved in this process, such as the European Union. At the present stage, for the successful European accession and integration of the Republic of Moldova, it becomes essential to study this process in terms of the given dimensions, because the expected result depends on their effective implementation. It should be noted that the accession process has registered both successes and failures on the path of Europeanization of the Republic of Moldova, there are impediments at the institutional level, although in terms of legislative connection to European standards Moldova has only succes

Procesul de integrare europeană reprezintă o temă de importanţă majoră grație abordărilor multiple din partea experţilor, politicienilor, reprezentanţilor societăţii civile, pe motivul că implementarea ei în practică generează impact asupra tuturor sferelor din societate, de la educațional până la social, economic şi politic, dar şi asupra tuturor exponenților implicaţi direct în acest proces, cum este Uniunea Europeană (reprezentată de statul vecin România, ca raportor pe ţară), cum sunt instituţiile statului, ca Parlamentul, Guvernul şi Preşedinţia Republicii Moldova, cum sunt marii actori ai geopoliticii regionale şi internaţionale, ca Statele Unite ale Americii şi Federaţia Rusă şi, desigur, populaţia Republicii Moldova.

Cuvinte-cheie
policies, development, migration, European integration,

politici, dezvoltare, migraţie, integrare europeană