IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 35

2021 - 1

Female creation in determining the artistic profile from Moldova

Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. 218-221.
Disponibil online 9 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Transfigurarea plastică și conceptuală a imaginii în opera Valentinei Rusu-Ciobanu

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștere
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipogragia «Grafema Libris». 21-22.
Disponibil online 30 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creaţia literară a scriitorilor români în viziunea artiştilor plastici din Republica Moldova

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 288-292.
Disponibil online 5 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Traseul artistic în creația pictorului Ion Andreescu

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. UPS „Ion Creangă”. 69-75.
Disponibil online 16 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nicolae Grigorescu – marele rapsod al plaiului românesc

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valențe spirituale în ceramica culturii Cucuteni-Tripolie. Între credință și artă

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(43) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natura statică în calitate de reflecție a cotidianului uman

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trasee empirice în pictura lui Leonardo da Vinci

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(41) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noțiuni și concepte caracteristice psihologiei artistice

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. UPS „Ion Creangă”. 60-69.
Disponibil online 16 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Aportul artei italiene în dezvoltarea culturii europene

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pictura bizantină – promotor al spiritualității creștine

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(38) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspectele „fizic” și „metafizic” în edificărea formatelor vizuale curente

,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 20, Vol.3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. UPS „Ion Creangă”. 359-366.
Disponibil online 12 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Coordonate muzicale în creația lui Micaloius Ciurleonis

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău. 234-239.
Disponibil online 25 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția peisajului în pictura europeană

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(36) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 5 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Particularitațile limbajului plastic în pictura monumentala din spațiul românesc

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău. 196-203.
Disponibil online 28 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 7

Interferenţe stilistice în pictura naţională
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(27) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 October, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea tradițiilor populare în pictura moldovenească
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(27) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 21 October, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factori fundamentali în formarea viziunii artistice – corelări și premise
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentări plastice în peisajul din Republica Moldova
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(26) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 18 August, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omagiu lui Igor Vieru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(26) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 18 August, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 35