IBN
Închide
Ursachi Rodica
Cuvinte-cheie (166): artist (9), painting (9), artist (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(6)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 32. Publicaţii la conferinţe din RM - 20.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 20
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3

2023 - 6

Abordări tehnice și artistico-plastice în creația arhitectului Alexandru Bernardazzi
Ursachi Rodica12
1 Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta ca scop și mijloc al educației
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 25 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raporturi cromatice în pictura artiștilor basarabeni din perioada postbelică
Ursachi Rodica12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe și valori cultural-artistice europene în arta plastică națională
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universul feminin în creația Valentinei Rusu Ciobanu
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universul obiectual al atelierului de creație refractat în pictură prin ochiul magic al artistei Valentina Ru­su-Ciobanu
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 23 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

Aportul arhitectului alexandru bernardazzi în constituirea aspectului constructiv-plastic al orașului Chișinău
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Componenta psihologică în procesul de creație artistică
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 30 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Componenta teoretică și artistico-plastică în creația pictorului nicolae tonitza
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creația Elenei Samburic ca o sete de absolut
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(64) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raporturi cromatice în pictura din Republica Moldova în anii 1940-1950
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studii culturale
Ediţia 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-165-8.
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Refracția absolutului în creația Elenei Samburic
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traseul stilistic al arhitecturii orașului Chișinău de la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Creația feminină în determinarea profilului artistic din Republica Moldova
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Iași, România. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 24 August, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emoție și rațiune în creația Valentinei Rusu-Ciobanu
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 1 May, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Female creation in determining the artistic profile from Moldova
Ursachi Rodica
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul cromaticii în pictura națională din perioada interbelică (1918–1940)
Ursachi Rodica12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul cromaticii în pictura națională din perioada interbelică (1918-1940)
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale - un imperativ al vremii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3513-8-6..
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Creaţia literară a scriitorilor români în viziunea artiştilor plastici din Republica Moldova
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfigurarea plastică și conceptuală a imaginii în opera Valentinei Rusu-Ciobanu
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștereConferința științifică națională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-224-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Natura statică în calitate de reflecție a cotidianului uman
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Grigorescu – marele rapsod al plaiului românesc
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-48. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noțiuni și concepte caracteristice psihologiei artistice
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-5-2.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trasee empirice în pictura lui Leonardo da Vinci
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(41) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traseul artistic în creația pictorului Ion Andreescu
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-5-2.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe spirituale în ceramica culturii Cucuteni-Tripolie. Între credință și artă
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(43) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Aportul artei italiene în dezvoltarea culturii europene
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-1090
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele „fizic” și „metafizic” în edificărea formatelor vizuale curente
Ursachi Rodica , Maslov Valentin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pictura bizantină – promotor al spiritualității creștine
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(38) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Coordonate muzicale în creația lui Micaloius Ciurleonis
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-336-2.
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-878
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția peisajului în pictura europeană
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(36) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Particularitațile limbajului plastic în pictura monumentala din spațiul românesc
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 7

Factori fundamentali în formarea viziunii artistice – corelări și premise
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-1520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferenţe stilistice în pictura naţională
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(27) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 October, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-1055
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretări plastice ale imaginii femeii în pictura europeană
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(26) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 18 August, 2014. Descarcări-22. Vizualizări-1381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omagiu lui Igor Vieru
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(26) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 18 August, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-1281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentări plastice în peisajul din Republica Moldova
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(26) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 18 August, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-1276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe filosofice în creaţia lui Nicolae Roerich
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(26) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 18 August, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-1545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea tradițiilor populare în pictura moldovenească
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(27) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 21 October, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-1215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Omagiu lui Mihai Grecu
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(24) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori educativ-morale în peisajul din pictura moldovenească
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(24) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-1169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Modalităţi de prelucrare decorativ-artistică a lemnului
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(22) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţe plastice ale proprietăţilor texturale şi coloristice ale lemnului
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Modalităţi de expresie plastică a spaţiului compoziţional în pictura simbolistă
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(19) / 2011 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Particularităţile culorii din pictura moldovenească
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(11) / 2009 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 18 May, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-1254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorizări cromatice în pictura moldovenească din anii 1970 – 2000
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 May, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-1328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 4

Aspecte logice în cromatica artei populare din Moldova
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(9) / 2008 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte logice în cromatica artei populare din Moldova
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(10) / 2008 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 May, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-1301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii asupra unor aspecte de conţinut în arta plastică.
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(8) / 2008 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 May, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-1076
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorizări cromatice în pictura moldovenească din anii 1970 - 2000
Ursachi Rodica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(8) / 2008 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 May, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-925
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 52