IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(43) pentru cuvîntul-cheie "obiective"

Necesitatea transformării actualei economii liniare în economie circulară la nivelul Uniunii Europene

Chiţiga Georgiana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-49. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funcția educativă a familiei în procesul formării atitudinilor morale la copii

Munteanu Tamara
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de educație morală

Munteanu Tamara
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La lecture et ses strategies dans l’apprentissage du français langue etrangere (FLE)

Prigorschi Claudia
Université d’Etat de Moldavie
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funcția educativă a familiei în procesul formării atitudinilor morale la copii

Munteanu Tamara
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea investiţională din sistemul economic European

Gribincea Alexandru1, Rusu (Teodoru) Daniela2
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul întocmirii situaţiilor financiare în context european
Rusu Bianca, Hurloiu Lacramioara Rodica, Burtea-Pană Elena
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-37. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivarea, necesitatea studierii şi avantajele cunoaşterii unei limbi străine

Bejenuţă Natalia
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente de metodica predării matematicii

Hoffmann-Bronţ Viorica-Cornelia
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intrarea României, Slovaciei şi Ungariei în războiul antisovietic: iunie 1941. O analiză comparativă

Bruja Radu Florian
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea resurselor umane în administrația publică locală

Isac Claudia
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte privind cercetarea psihologică

Georgescu Maria12, Cucer Angela3
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a XI-a. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politica de dezvoltare rurală componentă importantă în politica agricolă comună a Uniunii Europene

Mateoc-Sîrb Nicoleta, Raicov Miroslav, Mănescu Camelia, Mateoc Teodor
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicarea eficientă în limba engleză în cadrul contextelor profesionale şi culturale

Bondarenco Angela
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristicile de bază şi modelul managementului anticriză pentru întreprinderile de transport auto din Republica Moldova

Pascaru Sergiu, Sverdlic Valentin
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situaţia actuală şi problemele conceptuale ale constituirii și funcţionării sistemelor informaţionale integrate de management economic

Leahu Tudor1, Cotelnic Ala2, Perju Veaceslav1
Economica
Nr. 1(103) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impedimente practice în promovarea politicii monetare
Cuhal Radu1, Ungureanu Mihai1, Stratan Alexandru2
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programul naţional în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 ca reflectare a politicii știinţei în Republica Moldova

Chiciuc Andrei1, Cuciureanu Gheorghe12, Minciună Vitalie12
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile efectuării expertizelor judiciar-contabile. obiectivele expertizei contabile și problemele existente aferente obiectelor cercetate în cadrul efectuării expertizei judiciar-contabile

Rusanovschi Lidia
Legea şi Viaţa
Nr. 4(328) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 25 April, 2019. Descarcări-48. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii didactice de predare a operei lui Vladimir Beșleagă în școală

Lebediuc Adela
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-320-2.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 43