IBN
Închide
Georgescu Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2021 - 7

Abordări teoretico-practice în educația elevilor cu tulburări de învățare
Georgescu Maria12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.39. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind cercetarea psihologică
Georgescu Maria12 , Cucer Angela3
1 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea ,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
3 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul didactic – un profesionist în educaţie
Cucer Angela1 , Georgescu Maria23
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea ,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea în mediul educațional
Georgescu Maria12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea
Comunicarea Interpersonală Interpretări psihologice și filosofice
Ediția 12-a, Vol. 2. 2021. România, Iaşi. ISBN 978-606-685-794-9.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul pandemiei Covid-19 asupra sănătății mintale a copiilor
Georgescu Maria
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-34. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere în abordarea copiilor cu cerințe educaționale speciale
Georgescu Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii motivaționale în sistemul educațional
Georgescu Maria
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.19, Partea 2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Aspects regarding psychological research
Georgescu Maria1 , Cucer Angela2
1 "Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
XI. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competență și exigențe profesionale în cariera didactică
Georgescu Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
2020. Chişinău. .
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incluziunea elevilor cu CES – implicații pedagogice
Cucer Angela1 , Georgescu Maria2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 "Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea diferențiată prin modelul mastery learning
Georgescu Maria12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 27 December, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de abordare a dizabilității
Georgescu Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivația cadrelor didactice
Georgescu Maria12
1 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea ,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale
Georgescu Maria12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-66. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala pentru diversitate în epoca digitală
Burlacu Natalia1 , Georgescu Maria23
1 Technical University of Moldova,
2 "Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau,
3 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale toleranței umane
Cucer Angela1 , Georgescu Maria23
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
3 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16