Necesitatea transformării actualei economii liniare în economie circulară la nivelul Uniunii Europene
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
525 52
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-18 18:37
SM ISO690:2012
CHIŢIGA, Georgiana. Necesitatea transformării actualei economii liniare în economie circulară la nivelul Uniunii Europene. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă. Ed. a 12-a/Vol. 1, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chişinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2017, pp. 41-46. ISBN 978-9975-3171-1-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1, 2017
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 12-13 octombrie 2017

Necesitatea transformării actualei economii liniare în economie circulară la nivelul Uniunii Europene


JEL: B29, B41, B49
Pag. 41-46

Chiţiga Georgiana
 
Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slavescu“, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2017


Rezumat

Lucrarea vizează necesitatea renunţării la economiile de tipul „procurare, producţie, consum şi eliminare” în detrimentul modelului bazat pe „refolosire, reparare, recondiţionare şi reciclare. Cercetarea are menirea de-a prezenta şi a reliefa faptul că, în condiţiile actuale, a fi competitivi înseamnă a valorifica corespunzător resursele, a asigura reutilizarea lor productivă, precum şi a asigura reducerea/eliminarea constituirii depozitelor de deşeuri. Trecerea la economia circulară are efectul invers economiei liniare, asigurând prosperitate sporită, dar mai ales existenţa pe viitor a societăţii umane. E o necesitate primordială şi majoră, dar nu se va întâmpla fără politicile corecte. UE are drept scop transformarea viziunii de economie circulară în realitate şi pentru atingerea acestui ţel, se impune să limităm impactul de mediu, îmbunătăţind în acelaşi timp bunăstarea economică.  

The paper concerns at the need to renounce to “procurement, production, consumption, and elimination” type of economies to the detriment of “reuse, repair, reconditioning, and recycling” type. The research is intended to present and to show off that, currently, to be competitive means to properly use resources, ensure their productive reuse, as well as assuring the reduction/ elimination of waste deposits. The passing to a circular economy has the opposite effect of linear on, with increased prosperity, and, above all, the future of human existence. It is a primordial and major necessity, but it will not happen without the right policies. European Union aims to transform circular economy into reality and in order to achieve this purpose, we need to limit the environmental impact, improving, at the same time, the economic welfare.

Cuvinte-cheie
economia liniară, perioadă tampon, presiuni existente, propuneri,

economie circulară, obiective