IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(299) pentru cuvîntul-cheie "law"
Aspecte teoretico-practice privind elaborarea actelor normative la nivel de unitate in domeniul raporturilor juridice de muncă
Gamureac Alexandru
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul de petiţionare privind problemele de mediu
Bontea Oleg
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societatea globală ca proiect social la scara planetară și valorile juridice
Baltag Dumitru, Ichim Radu Gabriel
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerations of political parties in the political liability
Floarea Florentina-Corina
Free International University of Moldova
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue
Ediția a 3-a, Socp.. 2015. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-8624-21-1.
Disponibil online 10 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea principiului ierarhiei la nivelul ramurilor sistemului de drept al Republicii Moldova
Botnari Elena
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectul psihologic al mecanismelor naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului
Negrea Adelina1, Stavila Alina2
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerațiuni privind evoluția legitimei apărări
Baltag Nina, Stăvilă Mihai
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul egalității – un concept contestat
Crijicicovschi Aliona1, Pântea Andrei2
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiectul infracțiunii de executarea necalitativă a construcțiilor (art.257 cod penal al RM) analiza juridică a legislației naționale și de drept penal comparat cu prevederile legislative europene
Ciochină Snejana
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediţia a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-9-6.
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-127. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The scope and limits of applying analogy in the contraventional process
Trofimov Igor
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 6. 2024. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 8 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor de mediu la elevii claselor a XII-a, cu aplicare în orizontul local al râului Nistru pe sectorul raionului Anenii Noi
Codreanu Igor, Ioviță Olesea
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termenele de revizuire a procesului penal
Dandeș Veaceslav12
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba vorbita - pilon al identitații unui popor
Tulbu-Frunze Cristina
Administrarea Publică
Nr. 3(115) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эволюция представления о безопасности в различных эпохах и культурах в контексте общественно - исторического развития
Sakovici Vasilii
Академия публичного управления
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buna guvernare şi transparența în activitatea administrației publice
Veselovscaia Elena
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-67. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipuri netradiționale de stat și drept
Negru Boris
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-901
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu privind legislatia europeana si libertatea presei in Uniunea Europeană
Matei-Gherman Corina12, Robu Calistrat34
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcția unei teorii a drepturilor omului: între rațiune și Lege
Ciobanu Rodica
State, security and human rights
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unitatea poporului român şi suveranitatea naţională
Arseni Alexandru
State, security and human rights
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul etic al avocatului în asigurarea independenței justiției
Butnaru Valeria, Zbancă Tatiana
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 299