IBN
Închide
Dandeș Veaceslav
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2022 - 2

Atribuțiile procurorului în procedura de revizuire
Dandeș Veaceslav
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Legea şi Viaţa
Nr. 1(S) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partea vătămată subiect al procedurii de revizuire în procesul penal
Dandeș Veaceslav12
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Cabinetul Avocatului ”Dandeș Veacesav”
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Drepturile condamnatului, a soțului și a rudelor apropiate ale condamnatului în cadrul procedurii de revizuire în procesul penal
Dandeș Veaceslav
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Legea şi Viaţa
Nr. 1(S_ed.3) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile condamnatului, a soțului și a rudelor apropiate ale condamnatului în cadrul procedurii de revizuire în procesul penal
Dandeș Veaceslav
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 6. 2021. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4..
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura de revizuire în fața instanței de judecată
Dandeș Veaceslav
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Actualitatea reglementărilor de la art. 313 alin. (6) cpp privind condițiile ce acordă dreptul de înaintare a recursului față de în cheierea judecătorului de instrucție
Dandeș Veaceslav
Cabinetul Avocatului ”Dandeș Veacesav”
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 17 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza juridică a sintagmei ”comise la judecarea cauzei” în calitate de condiție obligatorie a emeiurilor recursului în anulare în procesul penal al Republicii Moldova
Dandeș Veaceslav
Cabinetul Avocatului ”Dandeș Veacesav”
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 17 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţiuni generale privind temeiurile revizuirii în procesul penal
Dandeș Veaceslav
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(S.Ed.sp) / 2020 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recursul în interesul legii
Dandeș Veaceslav
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(S_ed.sp) / 2020 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recursul în interesul legii
Dandeș Veaceslav
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Analiza juridico – penală a clasificării infracțiunilor
Dandeș Veaceslav12
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Cabinetul Avocatului ”Dandeș Veacesav”
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 5. 2019. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 27 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elementele circumstanțiale agravante ale infracțiunii de încălcare a regulilor de protecție a muncii
Dandeș Veaceslav
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 4. 2019. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовой статус пациента в договоре оказания медицинских услуг
Dandeș Veaceslav12
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Кабинет Адвоката ”Dandeș Veaceslav”
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-922
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовые аспекты специфики медицинской деятельности
Dandeș Veaceslav12
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Кабинет Адвоката ”Dandeș Veaceslav”
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-1151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Urmările prejudiciabile – semn obligatoriu a laturii obiective a infracțiunii de încălcare a regulilor de protecție a muncii
Dandeș Veaceslav , Botezatu Igor
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15