IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(170) pentru cuvîntul-cheie "Method"
Proiectul – metodă modernă de predare-învăţare-evaluare
Bolgari Natalia, Demcenco Corina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-39. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza şi estimarea valorii unei entităţi economice efectuate prin metodele comparative
Cojocari Ala
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza acţiunii tehnice “ducere la sol cu trecere din lateral la un picior”
Gurin Sergiu, Gîlcă Maxim
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul de caz – metodă interactivă de predare-învăţare-evaluare a contabilităţii
Căpăţînă Sofia
Contabilitatea
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-127-50-9..
Disponibil online 23 February, 2022. Descarcări-69. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea prin intermediul obiectelor aplicată în cadrul educației pentru dezvoltare durabilă (componenta mediu)
Donica Ala
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 4. 2018. Chişinău. .
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre formarea competențelor prin metoda problematizării utilizată online
Guţalov Lilia, Fotescu Emil
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode şi procedee de evaluare la limba şi literatura română
Bărbulescu Petria-Steluța
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные модели оценки качества образовательного процесса
Mavrodi Maria
Колледж имени Михаила Чакира, Комрат
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conversația – metodă efectivă și eficientă de instruire a matematicii
Lupu Ilie
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode și procedee de rezolvare a ecuațiilor de grad superior cu parametri
Lupu Ilie1, Cabac Eugeniu2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodele de rezolvare a problemelor de matematică nonstandard - factor important în formarea competenței matematice la elevi
Lupu Ilie, Hajdeu Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обучение русскому языку и литературе на основе проектов – технологии и возможности применения в лицейских классах
Boikova Larisa
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности обучения иностранному языку в начальной школе в свете критериального оценивания дескрипторами
Orioglo Lidia
ПУ Теоретический лицей им. Семёна Барановского
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0.
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia cercetării potențialului turistic național
Veșca Aliona
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de formare și dezvoltare a capacităților de înmulțire și împărțire a numerelor naturale la elevii din clasa a III-a
Ciubuc Rita1, Nour Alexandra2
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticul și tratamentul periodontitelor apicale cronice
Grinciuc Eugeniu
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simion Mehedinţi – fondatorul geografiei moderne romane
Ţicu Lucia
Patrimoniul cultural naţional şi universal:
2014. Chişinău. ISBN 978-9975-51-611-2.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
About Principles and Priorities in Methodology
Cameneva Zinaida, Cheibaş Eleonora
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ilustrații la abecedar în creația plasticienilor moldoveni (1945-2015). Observații preliminare asupra genezei și evoluției valorilor estetice
Rocaciuc Victoria
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodele empirice/teoretice în științele socio-umane
Florescu Emanuel
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 170