IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(51) pentru cuvîntul-cheie "bunăstare"
Fericirea - factor esenţial în sporirea productivităţii muncii
Popa Marina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-127. Vizualizări-1012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia și sănătatea persoanelor de varsta a treia
Forna Norina1, Forna Doriana2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-928
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bunăstarea populaţiei:  evaluarea stării sociale actuale și direcţiile de creștere 
Tomceac Ana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-98. Vizualizări-1273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fiscal and budgetary causes and consequences of emigration – the case of the Republic of Moldova
Balan Ana
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 20, Vol.3. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-3590-1-6..
Disponibil online 11 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIC pentru Interacțiunea prietenoasă a adulților în cooperarea continuă între generații
Todoroi Dumitru1, Nechita Elena2
Society Consciousness Computers
Ediția 11, Vol.8. 2022. Chişinău. ISSN 2359-7321.
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea emoțională – trebuință psihosocială a bunăstării individuale
Bivol Aliona
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-111. Vizualizări-1458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma holistică – reper metodologic în interpretarea conceptului: bunăstarea copilului
Scutaru Albina
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-45-971-6 (PDF).
Disponibil online 31 December, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bunăstarea în reprezentările adolescentinilor moderni
Botnari Valentina, Scutaru Albina
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veniturile şi cheltuielile de consum ale populaţiei săteşti -resurse ale dezvoltării umane
Călcâi Gheorghe
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența sărăciei asupra bunăstării copilului cu cerințe  educaționale speciale
Anica Mikus Kos1, Haraz Svetlana2
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-70. Vizualizări-980
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordare teoretică a fericirii la femei
Popescu Maria, Loshakova Lyuba
Securitatea psihologică la copii în perioadă de criză
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-824-4.
Disponibil online 1 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relatia dintre factorii existentiali şi calitatea vietii a persoanelor cu dizabilitati
Racu Aurelia1, Haraz Svetlana2, Cebotaru Nina1
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-87. Vizualizări-944
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corupția și nivelul de trai în țările Uniunii Europene și Republica Moldova în perioada 2012 - 2021
Alcaz Alex
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 2 August, 2022. Descarcări-54. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovația și alți Determinți Specifici ca Elemente Cheie de Bunăstare în Uniunea Europeană
Popa Marina
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 12 / 2019 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 22 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gender analysis of public spending on social security and welfare in the Republic of Moldova
Efimenco Olesea, Gaiu Mihaela, Petroia Andrei
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 18 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-2542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea implementării 5g și competitivitatea economică
Kouzly Rabah, Gribincea Alexandru
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5G în serviciul economiei
Kouzly Rabah, Gribincea Alexandru
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul de bunăstare a populaţiei în contextul evoluţiei preţurilor în Republica Moldova
Gumovschi Ana
Economica
Nr. 4(126) / 2023 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 March, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The well-being of the older people in the Republic of Moldova: determinants and challenges
Buciuceanu-Vrabie Mariana
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa sărăciei asupra bunăstării copilului cu cerințe educaționale speciale
Anica Mikus Kos1, Haraz Svetlana2
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 51