IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(40) pentru cuvîntul-cheie "sculpture"
Individual figurative and plastic stylistic features of wood plastic and using optical illusion
Symotiuk Nazar
Lviv National Academy of Arts, Lviv, Ukraine
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Circul de Stat din Chişinău – primul obiectiv arhitectural modernist-socialist inclus în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat
Trifan Aurelia
Arta
Nr. 1(AV) / 2023 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementări ale metodei lui V.A.Vataghin în sculptura animalieră moldovenească
Marian Ana
Arta
Nr. 1(AV) / 2023 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici de modelare şi procedee plastice în realizarea nudurilor sculpturale moldoveneşti
Marian Ana
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ianchelevici şi nostalgia copilăriei basarabene
Balaban Gabriela
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinterpretarea subiectelor sacre şi alte teme în creaţia sculptorului Valeriu Bâtca
Marian Ana
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statuetele de Tanagra şi operele sculptorului basarabean Moissey Kogan
Stăvilă Tudor
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quand les statues descendent de leur socle (la rue Sherbrooke à Montréal)
Morel Maia
Arta
Nr. 1(AV) / 2014 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 29 January, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-1155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici de execuție și procedee plastice în abordarea genului animalier sculptural moldovenesc
Marian Ana
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materie-formă-tehnică în sculptură
Dobrovolschi Oleg, Hubenco Teodora
Colloquia Artium
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2821-5117 /ISSNe 2821-5117
Disponibil online 16 May, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente decorative în arhitectura „stalinistă” a RSSM de la schiţă la realizare
Ostapov Alina
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aleea Savanților și Medicilor Iluștri: marcă identitară
Xenofontov Ion
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statuile leonine – manifestări ale genului animalier sculptural în perioada interbelică
Marian Ana
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 26 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea – gen de artă plastică în învățământul preșcolar
Stamati Maria, Dercaci Natalia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Vine o vârstă când se face dalta mai grea”
Olteanu Constantin1, Zderciuc Ion2
Limba Română
Nr. 1-2(279-280) / 2023 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 16 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcţii anatomice în realizarea nudului sculptural moldovenesc. Abordări în albia realismului
Marian Ana
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3513-6-2.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chipul, personalitatea și opera preotului-poet Alexie Mateevici în jurnalistica și arta plastică basarabeană (anii 1990-2022)
Găină Ioan
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2023 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 30 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcţii anatomice în portretele realizate de sculptorul Alexandru Plămădeală
Brigalda Eleonora1, Marian Ana2
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chipuri și măști în nuvele Cezara de Mihai Eminescu
Bunescu Elizaveta
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.1. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-169-9..
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-45. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sculptura contemporană o artă a volumelor în design
Maţcan-Lîsenco Inga
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 2 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 40