IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(224) pentru cuvîntul-cheie "Quality"

Studierea sortimentului şi evaluarea indicilor calităţii ţesăturilor de bumbac comercializate pe piaţa Republicii Moldova

Şpac Ghenadie, Damaschin Mariana
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul calităţii totale-factor de sporire a performanţelor

Cernavca Olesea
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfecţionarea clasificării ierarhice a vinurilor de struguri în contextul legislaţiei naţionale modificate

Maleca Tudor
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calitatea sortimentului actual de cacao importat în Republica Moldova

Fedorciucova Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль повышения инновационной активности в университетах

Valeeva Iulia1, Şargu Lilia2
1 Казанский кооперативный институт,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resursa umană – principal factor al calităţii managementului educaţional

Cotelnic Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Графоаналитический метод прогнозирования урожайности

Dudoglo Tatiana
Комратский государственный университет
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stilul de conducere al școlii în perspectiva eficienței educației: considerații conceptuale și praxiologice

Călin Iuliana
Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae”, Vânători, Galați
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea tehnologiilor digitale în educație: experiențe naționale și internaționale

Pisău Aurelia, Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea practicii pedagogice – deziderat al asigurării calităţii în colegiul pedagogic
Globu Nelea
Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Orhei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea specialiștilor performanți în condițiile societății informaționale

Gribincea Alexandru, Haila Abu Arar , Baghdadi Sohir
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

În pragul singularității tehnologice: cum se va schimba managementul

Mihalache Svetoslav
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calitatea apei pentru irigaţii – problemă importantă în zonele cu sisteme de irigare centralizate

Lozan Raisa, Tărîţă Anatolie, Sandu Maria, Zlotea Alexandr, Comarnițchi Anna
Institutul de Ecologie şi Geografie
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Возможности использования ботанического разнообразия растительной флоры Республики Молдова для производства продуктов жесткого пиролиза биомассы

Rotari Eugen1, Ueno M.2
1 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань,
2 Universitatea din Ryukyu
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile morfologice la iniile performante de tomate Solanum Lycopersicum L. Obţinute in vitro

Sîromeatnicov Iulia, Cotenco Eugenia, Botnari Vasile
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variabilitatea şi ereditatea caracterelor biochimice la soiurile de tomate Solanum Lycopersicum L. Obţinute in vitro

Sîromeatnicov Iulia, Cotenco Eugenia, Botnari Vasile
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Применение регулятора роста moddus evo, se при выращивании озимой пшеницы в Республике Молдова

Rotaru Vladimir, Gore Andrei
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К вопросу эффективности норм и сроков проведения подкормки посевов озимой пшеницы минеральным азотом в условиях южной степи Украины

Burîkina Svetlana., Krivenko Anna
Одесская государственная сельскохозяйственная опытная станция Национальной академии аграрных наук Украины
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea instruirii funcţtionărilor publici în domeniul ştiinţelor economice
Patraşcu Dumitru
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3-4(60) / 2008 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние погодных условий АТО Гагаузия на урожайность кустов винограда

Cara Serghei
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 224