IBN
    

    
  


    
Închide
Accesări: 14 Vizitatori unici: 14

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(53) pentru cuvîntul-cheie "Quality"

Studierea sortimentului şi evaluarea indicilor calităţii ţesăturilor de bumbac comercializate pe piaţa Republicii Moldova

Şpac Ghenadie, Damaschin Mariana
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul calităţii totale-factor de sporire a performanţelor

Cernavca Olesea
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfecţionarea clasificării ierarhice a vinurilor de struguri în contextul legislaţiei naţionale modificate

Maleca Tudor
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calitatea sortimentului actual de cacao importat în Republica Moldova

Fedorciucova Svetlana
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea practicii pedagogice – deziderat al asigurării calităţii în colegiul pedagogic
Globu Nelea
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea instruirii funcţtionărilor publici în domeniul ştiinţelor economice
Patraşcu Dumitru
Administrarea Publică
Nr. 3-4(60) / 2008 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalitatea formării profesionale a studenţilor – abordare prin competenţe
Musteaţă Simion
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii teoretice şi practice privind sporirea calităţii serviciilor de alimentaţie publică
Tăzlăvan Doina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă cultură de calitate orientată spre aplicarea activă a principiilor fundamentale de management al calităţii
Niţă Nelu
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siguranţa alimentară – necesitate în comercializarea produselor alimentare
Purici Ion
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A new quality culture oriented towards active application of fundamental principles of quality management
Niţă Nelu
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial and accounting information quality and optimization of the decision making process
Fotache Gabriela, Fotache Marian
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem de evaluare a performanţei programelor de studii
Chiciuc Andrei, Todos Petru, Ţicul Stela
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 8 / 2011 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea și validarea unui instrument de evaluare a motivației studenților ce utilizează o platformă de învățare (II)
Bleandură Nicoleta
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(26) / 2015 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul personalului bancar în procesul deamaeliorare continuă a calităţii serviciilor oferite clienţilor

Roller Ala
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(312) / 2010 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Снижение техногенного влияния выбросов Бурштынской ТэС на почвенную среду прилегающих к ней территорий

Шувар А.
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(302) / 2007 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Снижение плодородия почв Прикарпатья и реальные пути их улучшения

Гриник C., Шувар И., Волощук М.
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(302) / 2007 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние перспективного удобрения Powergrow в качестве некорневой подкормки на продуктивность озимой пшеницы

Rotaru Vladimir, Gore Andrei, Лунгу Aлина
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(302) / 2007 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Агрохимическая  деградация  черноземов обыкновенных   степной   зоны  Украины  и  финансовый  механизм  воcстановления  утраченного  их  плодородия

Крамарёв С., Крамарёв А.
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(302) / 2007 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Productivitatea grâului de toamnă la aplicarea îngrăşămintelor minerale pe cernoziom carbonatic în condiţiile agroclimaterice ale anului agricol 2015-2016

Ciochina Vitalie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(302) / 2007 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 53