IBN
    

    
  


    
Închide
Accesări: 8 Vizitatori unici: 8

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(47) pentru cuvîntul-cheie "Quality"
Monitorizarea practicii pedagogice – deziderat al asigurării calităţii în colegiul pedagogic
Globu Nelea
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea instruirii funcţtionărilor publici în domeniul ştiinţelor economice
Patraşcu Dumitru
Administrarea Publică
Nr. 3-4(60) / 2008 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalitatea formării profesionale a studenţilor – abordare prin competenţe
Musteaţă Simion
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii teoretice şi practice privind sporirea calităţii serviciilor de alimentaţie publică
Tăzlăvan Doina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă cultură de calitate orientată spre aplicarea activă a principiilor fundamentale de management al calităţii
Niţă Nelu
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siguranţa alimentară – necesitate în comercializarea produselor alimentare
Purici Ion
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A new quality culture oriented towards active application of fundamental principles of quality management
Niţă Nelu
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial and accounting information quality and optimization of the decision making process
Fotache Gabriela, Fotache Marian
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem de evaluare a performanţei programelor de studii
Chiciuc Andrei, Todos Petru, Ţicul Stela
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 8 / 2011 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea și validarea unui instrument de evaluare a motivației studenților ce utilizează o platformă de învățare (II)
Bleandură Nicoleta
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(26) / 2015 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Снижение техногенного влияния выбросов Бурштынской ТэС на почвенную среду прилегающих к ней территорий

Autor Nou
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(302) / 2007 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Снижение плодородия почв Прикарпатья и реальные пути их улучшения

Autor Nou
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(302) / 2007 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние перспективного удобрения Powergrow в качестве некорневой подкормки на продуктивность озимой пшеницы

Rotaru Vladimir, Gore Andrei, Autor Nou
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(302) / 2007 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Агрохимическая  деградация  черноземов обыкновенных   степной   зоны  Украины  и  финансовый  механизм  воcстановления  утраченного  их  плодородия

Autor Nou
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(302) / 2007 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Productivitatea grâului de toamnă la aplicarea îngrăşămintelor minerale pe cernoziom carbonatic în condiţiile agroclimaterice ale anului agricol 2015-2016

Ciochina Vitalie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(302) / 2007 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul viermicompostului în dependență de tipurile substraturilor nutritive

Boclaci Tatiana, Cremeneac Larisa
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(302) / 2007 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelaţia dintre calitate şi competitivitate
Todos Irina, Kuraksina Svetlana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea îngrijirilor antenatale în instituţiile de asistenţă medicală primară
Stratulat Petru, Cerneţchi Olga, Curteanu Ala, Diug Valentina, Carauş Tatiana
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica consumului şi stocurilor de medicamente în farmaciile spitaliceşti, suport important în asigurarea calităţii actului medical
Bernaz Emelian, Ciobanu Gheorghe
Curierul Medical
Nr. 5(323) / 2011 / ISSN 1875-0666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expertiza medico-legală a deficienţelor profesionale medicale
Pădure Andrei
Curierul Medical
Nr. 6(312) / 2009 / ISSN 1875-0666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 47