Utilitatea, calitatea şi utilizatorii informaţiilor financiare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
124 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-10 15:07
SM ISO690:2012
ŞTAHOVSCHI, Ada; MIRCEA-DAFINESCU, Vasiliana. Utilitatea, calitatea şi utilizatorii informaţiilor financiare . In: Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate, schimbare și performanță. 2 aprilie 2015, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Academia de Studii Economice a Moldovei, 2015, pp. 95-99. ISBN 978-9975-75-755-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Contabilitatea 2015
Conferința "Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate, schimbare și performanță"
Chişinău, Moldova, 2 aprilie 2015

Utilitatea, calitatea şi utilizatorii informaţiilor financiare

JEL: M-41

Pag. 95-99

Ştahovschi Ada1, Mircea-Dafinescu Vasiliana2
 
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 31 decembrie 2021


Rezumat

The importance of preparing the financial statements is equal for both preparers and users of
financial information. Accounting elaborates financial statements that impact on society and which
modify the behavior of individuals, causing mutations or social change.
Lately the number of potential users of financial statements has increased considerably. This
led to exerting pressure from increasingly strong line publication of financial information. The risk of
conflict between managers and external users and the presence there of necessity involves accounting
standards and auditing the financial statements.Cuvinte-cheie
utility, Quality, financial situation, performance, financial position