IBN
Închide
Platon Nicolae
Cuvinte-cheie (110): tourism (3), turism (3), tourism (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Negocierea comercială internațională în prestația turistică
Platon Nicolae12, Juraveli Tatiana1
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
Economica
Nr. 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunități de internaționalizare a întreprinderii turistice în contextul cooperării internaționale
Platon Nicolae12, Juraveli Tatiana1
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
Economica
Nr. 3(109) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 3 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea destinației turistice prin intermediul brandului turistic de țară
Platon Nicolae
Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
Economica
Nr. 1(107) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Asigurarea dezvoltării durabile a turismului naţional prin prisma practicilor internaţionale
Platon Nicolae
Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
Economica
Nr. 1(103) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia turistică – factor determinant al circulaţiei turistice
Platon Nicolae
Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
Economica
Nr. 4(106) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea contului satelit al turismului în raportarea statistică
Platon Nicolae
Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
Economica
Nr. 2(104) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2018. Descarcări-41. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Dezvoltarea performanțelor întreprinderii de turism prin prisma culturii organizaționale
Platon Nicolae
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din Moldova
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 19 July, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța biroului și a centrelor de informare și promovare turistică în dezvoltarea turismului receptor
Platon Nicolae
Agenţia Turismului Republicii Moldova
Economica
Nr. 1(99) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 April, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele comerțului internațional de mărfuri și servicii în contextul dezvoltării e-comerțului
Platon Nicolae
Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol. 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 22 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea performanțelor întreprinderii de turism prin implementarea strategiilor de management
Platon Nicolae
Agenţia Turismului Republicii Moldova
Economica
Nr. 4(102) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The SWOT analysis in business  activity planning of the tourism enterprise
Platon Nicolae
Information and Promotion Center in the Field of Tourism from the Republic of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Accesibilitatea persoanelor cu dezabilități la unitățile de cazare din Republica Moldova
Bulican Adrian1, Platon Nicolae2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul Academiei de Studii Economice din Moldova în formarea și perfecționarea cadrelor  pentru industria turistică a Republicii Moldova
Platon Nicolae
Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategic actions for sustainable development of tourism in the Republic of Moldova
Platon Nicolae
Agenţia Turismului Republicii Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 20 June, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Abordări conceptuale în clasificarea turismului din Republica Moldova
Platon Nicolae
Agenţia Turismului Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(82) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 22 May, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea ecoturismului în ariile protejate
Platon Nicolae, Platon Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 June, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realități și perspective ale turismului moldav
Platon Nicolae
Agenţia Turismului Republicii Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 30 June, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Impactul turismului viti-vinicol asupra dezvoltării turismului receptor
Platon Nicolae
Economica
Nr. 1(57) / 2007 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18