IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-8(8) pentru cuvîntul-cheie "Religious education"

Implicații ale toleranței religioase în mediul educațional

Iordachescu Veaceslav
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The «Foundations of Orthodox culture» – a culturology for children?
Scherrer Jutta
PLURAL. History, Culture, Society
Nr. 1-2 / 2013 / ISSN 2345-1462 /ISSNe 2345-184X
Disponibil online 14 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reverberaţii pe marginea schimbărilor din învățământul polonez

Goraş-Postică Viorica12
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea conținuturilor religioase ale curriculumului școlar din perspectiva toleranței religioase

Iordachescu Veaceslav
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paradigme ale educației religioase

Iordachescu Veaceslav
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curriculum pentru disciplina opţională Religie. Cultul ortodox: Clasele a X-a – a XII-a

Solovei Rodica1, Boldirescu Sergiu12
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predarea Religiei în şcoală: oportunitate umanistică şi promovare a valorilor creştine

Iordachescu Veaceslav12
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inserţiuni pragmatice în predarea Religiei în școală

Pogolşa Lilia
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8