IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "Religious education"

Implicații ale toleranței religioase în mediul educațional

Iordachescu Veaceslav
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The «Foundations of Orthodox culture» – a culturology for children?
Scherrer Jutta
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris
PLURAL. History, Culture, Society
Nr. 1-2 / 2013 / ISSN 2345-1462 /ISSNe 2345-184X
Disponibil online 14 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reverberaţii pe marginea schimbărilor din învățământul polonez

Goraş-Postică Viorica12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea conținuturilor religioase ale curriculumului școlar din perspectiva toleranței religioase

Iordachescu Veaceslav
Universitatea de Stat din Moldova
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curriculum pentru disciplina opţională Religie. Cultul ortodox: Clasele a X-a – a XII-a

Solovei Rodica1, Boldirescu Sergiu12
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic „Miron Costin“, Floreşti
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predarea Religiei în şcoală: oportunitate umanistică şi promovare a valorilor creştine

Iordachescu Veaceslav12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Gimnaziul nr. 31, mun. Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inserţiuni pragmatice în predarea Religiei în școală

Pogolşa Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7