IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(47) pentru cuvîntul-cheie "dialogue"

Texte modelatoare de umanităţi

Korolevski Svetlana
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană – o victorie a Republicii Moldova

Grădinaru Eugen
Interuniversitaria
Ediția 10. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-143-9.
Disponibil online 13 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Counseling techniques applied in doctor-patient relationship

Gabura Anna
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Using motivational dramatic activities in the development of students’ language skills

Arpentii Tatiana
Moldova Tiraspol State University
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alexandru Bernardazzi: contribuții la estetica orașului Chișinău

Grati Aliona1, Şlapac Mariana2, Ceastina Alla1
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chișinău: estetica spațiului urban ca mijloc de supraviețuire

Grati Aliona, Corduneanu Alexandru, Gordeev Anatolie
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noul dialog al omului cu natura prin sfinţirea liturgică a creaţiei, dar euharistic al lui dumnezeu pentru lumea post-modernă

Manolache Stelian
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2015. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-714-0.
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The reception of literature: multicultural dialogues

Şchiopu Constantin
State University of Moldova
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue
Ediția a 1-a, Lite.. 2013. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93590-3-7.
Disponibil online 10 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dialogul în cadrul comunicării verbale

Guţu Vasile
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte legale privind participarea cetăţenilor la procesul decizional

Nunu Svetlana
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблемы взаимодействия органов публичного управления и общественности в свете европейского выбора Украины

Mamontova Ella
Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le modèle dialogal et l’argumentation dialogue
Sterian Dan
Université Spiru-Haret, Bucharest
Intertext
Nr. Ed. sp / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii de realizare a educatiei pentru diversitate culturală in Republica Moldova

Cibotaru Liubovi
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea competentei de comunicare prin intermediul dialogului în procesul de predare-învălare a limbii romăne pentru alolingvi

Cojocaru Lidia
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţe ale dialogului În filozofia secolului al XX-lea
Cogut Sergiu
Intertext
Nr. 1-2(22) / 2012 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctor-patient communication. Pragmatic implications
Hoarţă Cărăuşu Luminiţa
„Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 6 August, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-1093
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul OSCE în cadrul asigurării securităţii colective în spaţiul Pan-European

Manciu Liana-Alina
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a VII-a. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-3-9.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andrei Ţurcanu, Nina Corcinschi şi … Hamlet (Jurnal de lectură)

Beşleagă Vladimir
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Migrația și experiențele dialogului cultural

Roşca Mariana
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-57-218-7.
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Концептуально-теоретическое осмысление феномена толерантности

Kurbaciova Olga
Белорусский государственный университет
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 29 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 47