IBN
Închide
Korolevski Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 25.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17

2023 - 3

Dinastia de scriitori Hâjdău-Hasdeu, în cărțile lui Pavel Balmuș
Korolevski Svetlana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Bogdan Petriceicu-Hasdeu: 185 de ani de la naștere
Ediţia 17. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-603-3..
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Texte de neuitat sau despre viață și oameni în opera lui Ion Neculce
Korolevski Svetlana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea II. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 14 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un nume consacrat în istoria culturii române, cărturarul preot Avva Paul Mihail
Korolevski Svetlana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-7-7.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Ioan Cantacuzino, poetul
Korolevski Svetlana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria unui institut prin istoria unui sector sau despre valorificarea moştenirii literare la Chişinău
Korolevski Svetlana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un promotor al slovei cronicăreşti la Chişinău: Eugeniu Russev
Korolevski Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale
SU, SS. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 10 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Cuvântul timpului sau despre imaginea vieţii în vechile cronici
Korolevski Svetlana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hasdeu şi opera sa în cercetările de la Chişinău
Korolevski Svetlana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Dabija şi preocupările sale de literatură română veche
Korolevski Svetlana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scris a fost în inima sa sau despre însemnele timpului în opera lui Vladimir Beşleagă
Korolevski Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice.
SU, SS, SE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vasile Ciocanu și contribuțiile sale istorico-literare
Korolevski Svetlana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

În dialog permanent cu fascinanta lume a literaturii. Acad. Haralambie CORBU la 90 de ani
Korolevski Svetlana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literatura română veche – spaţiu al cunoaşterii. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor de Dimitrie Cantemir
Korolevski Svetlana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştefan Ciobanu şi a sa Istorie a literaturii române vechi
Korolevski Svetlana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
R, SU, SS, SJE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8..
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un devotat al cărţii, al culturii. Istoricul literar Lazăr Ciobanu
Korolevski Svetlana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Cronici moldoveneşti din secolul al XVIII-lea. Intersectări narative
Korolevski Svetlana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cronici/cronicari moldoveni post-Neculce. Punctări imagologice
Korolevski Svetlana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Femeia în narațiunea românească veche
Korolevski Svetlana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecturi necesare Dosoftei – Grigor Narekaţi
Korolevski Svetlana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.2, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Cronicari post-Neculce. Vocaţia istorisirii
Korolevski Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-48-9..
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea/spectacolul vieţii în textele cronicarilor moldoveni. Pseudo-Nicolae Costin
Korolevski Svetlana
Institutul de Filologie al AŞM
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publicistica eminesciană sau lecţia de limba română
Korolevski Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-48-9..
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Neculce – 345. Perenitatea mesajului
Korolevski Svetlana
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-133-85-2.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea textului neculcean
Korolevski Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU. 2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

O lume într-un text. Pseudo-Enache Kogălniceanu
Korolevski Svetlana
Institutul de Filologie al AŞM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1, R, SSU. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Texte modelatoare de umanităţi
Korolevski Svetlana
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

„Ceasornicul domnilor” de Nicolae Costin. Valenţe discursive
Korolevski Svetlana
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

O săptămînă la Praga sau cum să învăţăm toleranţa
Korolevski Svetlana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(21) / 2003 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 2

Istoria Ieroglifică, astăzi
Korolevski Svetlana
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 6 / 2002 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spre o paradigmă a identităţii
Korolevski Svetlana
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 5 / 2002 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 30 of 30