IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(172) pentru cuvîntul-cheie "interpretation"
Formarea atitudinilor la elevii claselor primare față de opera literară
Oboroceanu Viorica
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der text als botschhaft des autors und zeugnis seiner entstehungszeit
Babin-Rusu Tatiana
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niveaux d’interprétation du texte littéraire: interconnexions et reconfigurations
Guţu Ion, Guţu Silvia
Université d’Etat de Moldavie
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul contextului în codificarea şi decodificarea actelor de vorbire indirecte
Sîmboteanu Tatiana
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Covid-19 and interpretation: major challenges and technical solutions
Bodean-Vozian Olesea
Moldova State University
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teme religioase în poezia lui V. Voiculescu – o per­spectiva contemporană
Bolocan Carmen-Maria1, Lungu Pavel2
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 23 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte pragmatice în abordarea textului literar şi nonliterar
Zdraguş Vera
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte didactice ale procesului de traducere
Burea-Titica Svetlana, Oltu Dumitru
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-1548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Институциализация пробации как меры психологического и воспитательного воздействия на осужденного в Республике Молдова и зарубежных странах: сравнительный анализ
Sult Gheorghii
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unitatea structurală a măsurilor speciale de investigații: abordări doctrinare și reglementări
Jitariuc Vitalie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Equivalence in translating international trade terminology (incoterms)
Corcodel Svetlana1, Corcodel Dan2
1 University of European Studies of Moldova,
2 Moldova State University
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-1018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potential of modern remopte sensing data and G.I.S during the evaluation and determination of dangerous geological processes
Zakhidova D., Abdurakhmanov A.
Institute of Hydrogeology and Engineering Geology HYDROENGEO
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi. Serie Nouă. Geografie
Nr. 13 / 2007 / ISSN 1223-5334 /ISSNe 2284-6379
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificațiile drumului în filmele inspirate din poveștile lui Ion Creangă
Tipa Violeta
Arta
Nr. 2(AAV) / 2023 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina probei și interpretarea dubiilor în virtutea prevederilor prezumției de nevinovăție
Bria Iulia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 3 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea operelor lirice în contextul educației literar-artistice
Şchiopu Constantin
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pagini din istoria trompetei
Cârstea Sergiu
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Историко-философская традиция Европы как предмет понятийного осмысления
Ghija Andrei
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recursul în interesul legii
Dandeș Veaceslav
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reader-response theories. conceptual and terminological delimitations
Dementieva Diana
Moldova State University
Communication, Context and Interdisciplinarity
Ediția a 6-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-00-6.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An analytical approach to food products advertising in English and Romanian languages
Corcodel Svetlana
Moldova State University
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 172